Stine Annette Melvold

Avdelingsleder - Forvaltningsundersøkelser
English version of this page
Telefon +47-22851947
Mobiltelefon +47-90501207 90501207
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Arkeologi

Publikasjoner

  • Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro; Melvold, Stine Annette & Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  13.  s 277 - 308
  • Melvold, Stine Annette (2014). Innledning. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter undersøkt i regi av Vestfoldbaneprosjektet, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  3.  s 105 - 109
  • Melvold, Stine Annette (2014). Vestfoldbaneprosjektets bakgrunn og administrative forhold, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  1.  s 10 - 23
  • Melvold, Stine Annette & Eigeland, Lotte Christin (2014). Langangen Vestgård 1. En boplass fra siste del av mellommesolitikum med trinnøksproduksjon og strukturer, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  12.  s 239 - 276
  • Melvold, Stine Annette & Persson, Per (2014). Sundsaasen 2. En boplats från tidigneolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  6.  s 116 - 130
  • Sørensen, Mikkel; Rankama, Tuija; Kankaanpää, Jarmo; Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena; Melvold, Stine Annette; Eriksen, Berit Valentin & Glørstad, Håkon (2013). The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia: Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  46(1), s 19- 56 . doi: 10.1080/00293652.2013.770416

Se alle arbeider i Cristin

  • Melvold, Stine Annette & Persson, Per (red.) (2014). Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  319 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Reitan, Gaute & Eigeland, Lotte Christin (2014). Utgravningsstrategi, metode og dokumentasjon, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  2-6.  s 60 - 71
  • Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin & Eggen, Inger Margrete (2013). Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (120), s 23- 34
  • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Fossum, Guro (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 67- 82

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2014 10:04 - Sist endret 12. juni 2014 10:04