Anne Britt Halvorsen

Arkivansvarlig - Rådgiver
Bilde av Anne Britt  Halvorsen
English version of this page
Telefon 22 85 98 04
Mobiltelefon 950 81 014
Rom 120
Brukernavn
Besøksadresse Frederiksgate 2

 

Ansvar for Kulturhistorisk museums arkiver

  • Behandling av interne og eksterne henvendelser for bruk av museets administrative arkiv, topografiske arkiv og historiske arkivsamlinger (Oldsaksamlingen/IAKN/UKM, Etnografisk museum og Myntkabinettet).
  • Daglig arkiv: sentralt postmottak og journalføring.
  • Kvalitetssikring av saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte.
  • Brukerstøtte og opplæring i saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte.
  • Kontakt mot UiOs øvrige arkivansvarlige og sentral arkivledelse.
  • Rådgivning ved innsynsbegjæringer.
  • Vedlikehold og oppdatering av Kulturhistorisk museums del av arkivplanen.

 

 

Verv

  • Verneombud for Seksjon for samlingsforvaltning.

 

Emneord: Postmottak, Journalføring, Arkiv, Kurs, ePhorte, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning
Publisert 8. mars 2013 13:37 - Sist endret 25. aug. 2017 11:14