Elin Storbekk

Konservator (overingeniør)
English version of this page
Telefon +47-22859506
Brukernavn
Besøksadresse Frederiks gate 3E
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

  • Konservering av arkeologiske funn: metaller, organiske materialer, keramikk, glass, stein.
  • Konservere nye arkeologiske funn, rekonservering, utstillingsarbeid, utlån, preventiv konservering (klima, lys) og noe analysearbeid.

Bakgrunn

Tidligere arbeidsgivere:

  • DYNO Lillestrøm (Dynea)
  • Nycomed Imaging (Amersham Health)

Utdanning:

  • Bioteknologi, HiHm
  • Nordisk arkeologi grunnfag, UiO
  • Objektkonservering storfag, UiO

Praksis:

Hedemarksmuseet, Norsk Folkemuseum og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

 

 

 

Emneord: Konservering, Arkeologiske gjenstander, Utstillingsproduksjon, Utlån Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endret 13. jan. 2015 12:47