Kaja Kollandsrud

Bilde av Kaja Kollandsrud
English version of this page
Telefon +47-22859564
Rom 231
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Frederiks gt. 3 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Jeg er gjennomføringsstipendiat til og med august 2018, med permisjon fra min stilling som senior konservator for maleri og polykrom skulptur ved Kulturhistorisk museum

Min PhD har tittelen:

Evoking the Divine: The Visual Vocabulary of Sacred Polychrome Wooden Sculpture in Norway from the period between 1100 and 1350

The central theme is the search for a visual vocabulary embedded in the polychrome expression of sculpture in Norway. This approaches the perception of the objects through the ‘medieval mind’s eye’ in its wider original context. The research is based in the contemporary classification systems of colour, perceiving colour by their inherent darkness and brightness. Focus is the visual perception of matter and form in the earthly world, its role in a Christian perspective, and how this is communicated in the physical polychrome object as a path to spiritual revelation. This research is grounded in examination of period texts of a proto scientific and theological-philosophical nature, which is compared against analysis and physical observation of the original objects.

Emneord: Konservering, Middelalder, Kunstteknologi, Materiell kultur, Visuell kultur, Polykromi, rekonstruksjon

Publikasjoner

 • Kollandsrud, Kaja (2017). Polychrome Light in Medieval Norwegian Church Art (12th–13th Centuries), In Justin Ernest Alexander Kroesen; Ebbe Nyborg & Marie Louise Sauerberg (ed.),  From Conservation to Interpretation: Studies in Religious Art (c. 1100 – c. 1800) in Northern and Central Europe in Honour of Peter Tångeberg.  Peeters Publishers.  ISBN 978-90-429-3466-5.  The High Middle Ages.  s 57 - 82
 • Kollandsrud, Kaja (2016). Accessing the Past in the Present: A search for Meaning in Polychrome Medieval Art, In Charlotta Hanner Norstrand; Thomas Warscheid & Anna Henningsson (ed.),  Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland: Technical Art History, Reception History, Value.  Type and Tell.  ISBN 978-91-7739-087-9.  Artikkel.  s 36 - 48 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kollandsrud, Kaja (2014). A perspective on medieval perception in Norwegian church art, In Noëlle Lynn Wenger Streeton & Kaja Kollandsrud (ed.),  Paint and Piety: Collected Essays on Medieval Painting and Polychrome Sculpture.  Archetype Publications Ltd..  ISBN 9781909492103.  Part 1: Locating the sacred.  s 51 - 66 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kollandsrud, Kaja & Huth, Nadine (2014). Beyond the precious: Thirteenth century painterly effects in the sculpted frontal from Komnes, Buskerud in Norway. Publications from the National Museum. Studies in archaeology & history.  ISSN 0909-9506.  XX, s 229- 246
 • Kollandsrud, Kaja (2013). 307 Thronende Madonna aus Dyste, I: Martin Kroker (red.),  Credo. Christianisierung europas im mittelalter.  Michael Imhof Verlag.  ISBN 978-3-86568-827-9.  VI Sterbende götter. Christianisierung Skandinaviens.  s 307 - 308
 • Kollandsrud, Kaja (2013). 311 Holzkruzifix, I: Martin Kroker (red.),  Credo. Christianisierung europas im mittelalter.  Michael Imhof Verlag.  ISBN 978-3-86568-827-9.  VI Sterbende götter. Christianisierung Skandinaviens.  s 366 - 368
 • Kollandsrud, Kaja (2013). 340 Kruzifix aus Lunder, I: Martin Kroker (red.),  Credo. Christianisierung europas im mittelalter.  Michael Imhof Verlag.  ISBN 978-3-86568-827-9.  VI Sterbende götter. Christianisierung Skandinaviens.  s 340 - 341
 • Kollandsrud, Kaja (2012). Evoking the divine. A thirteenth century frontal from Komnes. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung.  ISSN 0931-7198.  2, s 355- 366
 • Kollandsrud, Kaja (2006). New Light on the Virgin from Veldre, the Virgin from Østsinni and the Crucifix from Tretten, In Jilleen Schneider Nadolny; Kaja Kollandsrud; Marie Louise Sauerberg & Tine Frøysaker (ed.),  Medieval Painting in Northern Europe: Techniques, Analysis, Art History. Studies in Commemoration of the 70th Birthday of Unn Plahter.  Archetype Publications Ltd..  ISBN 1904982212.  artikkel.  s 76- - 90 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kollandsrud, Kaja (2006). Teknologisk kartlegging av norsk polykrom treskulptur fra perioden 1100 - 1350. Nytt lys på Madonna fra Veldre, Madonna fra Østsinni og krusifiks fra Tretten. Hikuin.  ISSN 0105-8118.  33, s 123- 144
 • Frøysaker, Tine & Kollandsrud, Kaja (2006). The Calvary Group in Urnes Stave Church, Norway: A Technological Examination, In Jilleen Schneider Nadolny; Kaja Kollandsrud; Marie Louise Sauerberg & Tine Frøysaker (ed.),  Medieval Painting in Northern Europe: Techniques, Analysis, Art History. Studies in Commemoration of the 70th Birthday of Unn Plahter.  Archetype Publications Ltd..  ISBN 1904982212.  kapittel.  s 43 - 58
 • Kollandsrud, Kaja; Frøysaker, Tine & Nadolny, Jilleen Schneider (2006). Publications of Unn Plahter, In Jilleen Schneider Nadolny; Kaja Kollandsrud; Marie Louise Sauerberg & Tine Frøysaker (ed.),  Medieval Painting in Northern Europe: Techniques, Analysis, Art History. Studies in Commemoration of the 70th Birthday of Unn Plahter.  Archetype Publications Ltd..  ISBN 1904982212.  Publications of Unn Plahter.  s xvii - xx
 • Kollandsrud, Kaja (2003). Calvary group from Urnes, A 284, Lab. No. 106. Analyses of paint structures, In  Den bemalte og forgylte kalvariegruppen fra 1100-tallet i Urnes stavkirke. Konservering 2001-2003.  NIKU.  ISBN 82-8101-012-6.  Appendix.  s 56 - 82
 • Kollandsrud, Kaja (2002). Appendix: "Maletekniske undersøkelser" i : Gjertsen, R., Den korsfestede Kristus fra Skafså kirke, Tokke kommune i Telemark. Undersøkelser og konservering, (NIKU publikasjoner), Oslo, 2002, I: Grete Gundhus (red.),  NIKU publikasjoner.  NIKU.
 • Kollandsrud, Kaja (2002). Technological mapping of Norwegian polychrome wooden sculpture, 1100-1350: a preliminary overview. Skrifter / Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.  1, s 125- 142
 • Kollandsrud, Kaja (2001). Kap 9: Billedhuggerarbeidet, I: Grete Gundhus (red.),  Stein, Mille: "..med Guld, Sølf oc Farvue..". Den barokke altertavlen i Oslo domkirke som kulturhistorisk kilde.  NIKU publikasjoner, Oslo.  ISBN 82-426-1273-0.  s 35 - 43 Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (1997). Acronal 300D®. A Practical Assessment, In Françoise Hanssen-Bauer & Kaja Kollandsrud (ed.),  Konserveringsmidler & konserveringsmetoder.  Nordisk konservatorforbund.  ISBN 82-990745-7-6.  KAPITTEL. Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (1997). Vasari's theory on the origins of oil painting and its influence on cleaning methods: the ruined polychromy of the early thirteenth century crucifix from Haug, Norway, In Phillip Lindley (ed.),  Sculpture Conservation - Preservation or Interference?.  Scolar Press.  ISBN 1 85928 254 7.  Chapter 14.  s 139 - 150 Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (1996). Teknikk og malemåte / Technique and Painting Methods, I:  Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum/ Norwegian medieval altar frontals in Bergen Museum.  UiB, Bergen Museum.  ISBN 82-7466-055-2.  Produksjonen av frontalene.

Se alle arbeider i Cristin

 • Streeton, Noëlle Lynn Wenger & Kollandsrud, Kaja (ed.) (2014). Paint and Piety: Collected Essays on Medieval Painting and Polychrome Sculpture. Archetype Publications Ltd..  ISBN 9781909492103.  203 s.
 • Nadolny, Jilleen Schneider; Kollandsrud, Kaja; Sauerberg, Marie Louise & Frøysaker, Tine (ed.) (2006). Medieval Painting in Northern Europe: Techniques, Analysis, Art History. Studies in Commemoration of the 70th Birthday of Unn Plahter. Archetype Publications Ltd..  ISBN 1904982212.  286 s.
 • Skaug, Erling; Hanssen-Bauer, Françoise & Kollandsrud, Kaja (1999). Conservare necesse est : festskrift til Leif Einar Plahter på hans 70-årsdag. Nordisk konservatorforbund, Den norske seksjon.  ISBN 82-990745-8-4.  264 s.
 • Hanssen-Bauer, Françoise & Kollandsrud, Kaja (red.) (1997). Konserveringsmidler & konserveringsmetoder. Nordisk konservatorforbund.  ISBN 82-990745-7-6.  303 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Harvey, Joshua; Kollandsrud, Kaja & Hannah, Smithson (2017). Not all that glitters: probing material perception with a physical imitation-gold stimulus.
 • Kollandsrud, Kaja (2017). In the Light of Mary.
 • Kollandsrud, Kaja (2017). Mechanisms of Sacred Communication: Twelve Century Polychrome at the Northernmost Edge of Europe. Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (2017). Polykromi som visuell meningsbærer på 11- og 1200-tallet.
 • Kollandsrud, Kaja & Roar, Østgårdsgjelten (2017, 20. februar). Middelalderen var slett ikke de mørke århundrene som tidligere historikere vil ha det til. [Tidsskrift].  Aftenposten historie.
 • Bjørdal, Sondre; Kollandsrud, Kaja; Aavitsland, Kristin Bliksrud & Schonhowd, Iver (2016, 18. mai). Verne eller ikke verne: Er det best å la den fremste kirkekunsten stå trygt på museum, eller utsatt til i en kirke?.  Vårt land.
 • Bjørdal, Sondre; Schonhowd, Iver & Kollandsrud, Kaja (2016, 18. mai). Fattigdom bevarte unik middelalderkunst.  Vårt land. Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (2016). The Depiction of the Eucharist in Norwegian Medieval Art.
 • Kollandsrud, Kaja & Prusac Lindhagen, Marina (2016). Skal Nasjonalgalleriet være statisk eller dynamisk?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Prusac Lindhagen, Marina; Stige, Morten; Aavitsland, Kristin Bliksrud; Kollandsrud, Kaja; Andås, Margrete Syrstad; Bandlien, Bjørn & Liepe, Lena (2016). Hjem til Nasjonalgalleriet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Prusac Lindhagen, Marina; Stige, Morten; Aavitsland, Kristin Bliksrud; Kollandsrud, Kaja; Andås, Margrete Syrstad; Bandlien, Bjørn & Liepe, Lena (2016). Nasjonalgalleriets gjenfødsel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kollandsrud, Kaja (2015). Enlightened by colour in medieval Norway.
 • Kollandsrud, Kaja (2015). Polychrome Light in Medieval Norwegian Church Art from the 12th and 13th Century.
 • Kollandsrud, Kaja (2015). Sculpting with light: The technology and materiality of colour in the 13th century.
 • Kollandsrud, Kaja (2014). Medieval polychrome sculpture in Norway as presented in Kulturhistorisk museum.
 • Kollandsrud, Kaja (2014). The materiality of polychrome church art in Medieval Norway 1100-1350. An introduction to the material and the aim of the study.
 • Kollandsrud, Kaja (2014). The presence of medieval sculpture in the liturgical space.
 • Kollandsrud, Kaja (2014). The vocabulary of sacred medieval polychrome sculpture in Norway in the thirteenth century.
 • Kollandsrud, Kaja (2013). Evoking the divine. Materiality of sacred polychrome wooden sculpture in Norway from the period 1100-1350.
 • Stige, Morten; Kollandsrud, Kaja; Aavitsland, Kristin Bliksrud; Hauglid, Kjartan & Bandlien, Bjørn (2013). Middelalderen er broen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 10- 10
 • Vedeler, Marianne & Kollandsrud, Kaja (2013, 03. juli). Millionskrinet kan tilhøre Sverige. [TV].  NRK Østafjells.
 • Vedeler, Marianne & Kollandsrud, Kaja (2013, 04. juli). Sender skrinet til Kulturhistorisk museum.  Varden.
 • Kollandsrud, Kaja (2012). Frontalet fra Tingelstad I. Historien om maleriet som kom hjem igjen – i en ny versjon av originalen.
 • Kollandsrud, Kaja (2011). Colours, Presence and the Divine.
 • Hutchings, Jeremy Donald & Kollandsrud, Kaja (2010). Allowable micro-climatic variations in polychrome wood.
 • Hutchings, Jeremy Donald & Kollandsrud, Kaja (2010). Assessing the impact of the museum environment on polychrome sculpture & frontals in the Museum of Cultural History (Oslo).
 • Kollandsrud, Kaja (2010). A perspective on medieval perception of Norwegian church art. Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (red.) (2010). Den fargerike middelalderen. Undersøkelser av middelalderens maleteknikker. Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (2010). Rekonstruksjon av et panelmaleri fra middelalderen. Frontale fra Tingelstad (I) i Oppland. Vis sammendrag
 • Hutchings, Jeremy Donald & Kollandsrud, Kaja (2009). Forbedring av klima er ikke umulig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3 Vis sammendrag
 • Hutchings, Jeremy Donald & Kollandsrud, Kaja (2009). Klimaskader på Historisk museum?. Fortidsvern.  ISSN 1504-4645.  (2), s 2 og 41
 • Kollandsrud, Kaja (2008). Polychromy. [www ].
 • Kollandsrud, Kaja (2008). Skapet fra Berg, Senja, Troms C2911 i KHM, UiO. Dets proveniens, konstruksjon og maletekniske oppbygning.
 • Kollandsrud, Kaja; Solhaug, Mona Bramer & Vedeler, Marianne (2008). Møt middelalderen på Kulturhistorisk museum. Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (2007). The relief frontal from Komnes, Norway. A golden image created in paint.
 • Kollandsrud, Kaja (2004). Teknologisk kartlegging av norsk bemalt treskulptur i perioden 1100-1350.
 • Kollandsrud, Kaja (2001). Technological mapping of Norwegian polychrome wooden sculpture, 1100-1350, by way of databases: a preliminary overview.
 • Kollandsrud, Kaja (1999). Systematic Mapping of Norwegian Polychrome Wooden Sculpture, dating from 1100 to 1350. Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (1998). Angående konservatortittelen. Museumsnytt.  ISSN 0027-4186.  5
 • Kollandsrud, Kaja (1998). Polychromy Revived. Knowledge Retrieved through Investigations of Medieval Art. Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (1997). Acronal 300D®. A Practical Assessment. Vis sammendrag
 • Kollandsrud, Kaja (1994). Krusifiks fra Haug kirke Buskerud. C nr. 3604. Undersøkelser og behandling.
 • Kollandsrud, Kaja (1993). Vasari's theory on the origins of oil painting and its influence on cleaning methods: the ruined polychromy of the early thirteenth century crucifix from Haug, Norway. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. feb. 2014 16:09 - Sist endret 30. nov. 2017 22:07