Øivind Fuglerud

Bilde av Øivind Fuglerud
English version of this page
Telefon +47-22859992
Mobiltelefon +47-97022203
Brukernavn
Besøksadresse Frederiks gate 2 None 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Regionalt er mine forskningsinteresser i stor grad knyttet til Sør-Asia, med særlig fokus på Sri Lanka. Ved Kulturhistorisk museum er jeg samlingsansvarlig for museets etnografiske samling fra Pakistan, India, Bangladesh og Sri Lanka.

Min forskning har over lang tid vært knyttet til borgerkrigen i Sri Lanka og til det denne konflikten innebærer og har ført med seg i form av etniske relasjoner, politisk endring, fysisk migrasjon og aktiviteter i den tamilske diasporaen. Som del av det siste temaet har jeg også vært interessert i betydningen av ulike lands innvandringsregulering og integreringspolitikk for den interne dynamikken i minoritetsgrupper dannet gjennom migrasjon.

I de senere år har jeg hovedsakelig arbeidet langs to spor: Som del av det KHM-finansierte prosjektet Making sense through the senses – exploring the aesthetics of ritual har jeg fulgt lokale, rituelle praksiser knyttet til gudinnen Kannagi/Pattini i Østprovinsen i Sri Lanka, en gudinne som tilbes av både tamiler og singalesere. Parallelt med dette har jeg gjennom deltakelse i det internasjonale HERA-prosjektet Creativity and Innovation in a World of Movement vært interessert i representasjonsproblematikk knyttet til etnografiske utstillinger. Disse tilsynelatende svært ulike tematikkene har en fellesnevner i spørsmålet om hvordan forestillinger om verden medieres gjennom gjenstander og praksiser.   

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

 • 1996: Dr. polit.,  Institutt og museum for antropologi, UiO
 • 1986: Magister artium, Institutt og museum for antropologi, UiO

Forskningsbakgrunn (eksternfinaniserte prosjekter)

 • 2010 – 2012: Creativity and Innovation in a World of Movement, HERA (Principle Investigator)
 • 2004 – 2007: Ungdom i flyktningfamilier, Helse & Rehabilitering
 • 2002 – 2005: Nettverk og tilpasning – transnasjonale familier i Norge, Norges Forskningsråd
 • 1997 – 2001: Resource conflicts, migration and social change in Batticaloa, Sri Lanka, Norges Forskningsråd

Arbeidsbakgrunn

 • 2005- : Professor, Kulturhistorisk museum
 • 2000 – 2005: Forskningsleder, NOVA
 • 1997 – 1999: Seniorforsker, SUM

Verv

 • 2011 – 2014: Seksjonsleder for Etnografisk seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Emneord: Nasjonalisme, Representasjon, Etnisitet, Etnografi, Ritualer, Sosialantropologi, Sør-Asia, Diaspora, Mediering, Migrasjon, Sri Lanka

Publikasjoner

 • Fuglerud, Øivind (2017). Manifesting Sri Lankan Megalomania: The Rajapakses' Vision of Empie and of a Clean Colombo, In Tereza Kuldova & Mathew Akkanad Varghese (ed.),  Urban Utopias: Excess and Expulsion in Neoliberal South Asia.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-47622-3.  Kapittel 7.  s 119 - 138
 • Fuglerud, Øivind (2016). Positioned Creativity: Museums, Politics and Indigenous Art in British Columbia and Norway, In  Creativity in Transition: Politics and Aesthetics of Cultural Production Across the Globe.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-181-7.  Kapittel 6.  s 158 - 184
 • Fuglerud, Øivind (2014). Sri Lanka: Selvråderett, norsk engasjement og historiske fantasier., I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel.  s 180 - 188
 • Fuglerud, Øivind (2012). Art and Ambiguity. Museum Anthropology.  ISSN 0892-8339.  35(2), s 170- 184 . doi: 10.1111/j.1548-1379.2012.01130.x
 • Fuglerud, Øivind (2011). Aesthetics of Martyrdom: The Celebration of Violent Death among the Liberation Tigers of Tamil eelam, In Nerina Weiss & Maria Six-Hohenbalken (ed.),  Violence Expressed. An Anthropological Approach.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7884-7.  Kapittel 4.  s 71 - 88

Se alle arbeider i Cristin

 • Fuglerud, Øivind (2017). Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01394-7.  280 s.
 • Fuglerud, Øivind & Wainwright, Leon (ed.) (2015). OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-568-4.  270 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bruland, Stine; Cañás Bottos, Lorenzo & Fuglerud, Øivind (2015). Underneath the margosa tree. Re-creating meaning in a Tamil family after war and migration.
 • Fuglerud, Øivind & Wainwright, Leon (2015). Introduction, In Øivind Fuglerud & Leon Wainwright (ed.),  OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-568-4.  Introduction.  s 1 - 24
 • Fuglerud, Øivind (2013). Norway, In Peter Reeves (ed.),  The Encyclopedia of the Sri Lankan Diaspora.  Editions Didier Millet Pte Ltd, Singapore.  ISBN 978-981-4260-83-1.  Delkapittel.  s 149 - 153

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endret 27. okt. 2017 13:10

Prosjekter