Øivind Fuglerud

Bilde av Øivind Fuglerud
English version of this page
Telefon +47-22859992
Mobiltelefon +47-97022203
Brukernavn
Besøksadresse Frederiks gate 2 None 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Regionalt er mine forskningsinteresser i stor grad knyttet til Sør-Asia, med særlig fokus på Sri Lanka. Ved Kulturhistorisk museum er jeg samlingsansvarlig for museets etnografiske samling fra Pakistan, India, Bangladesh og Sri Lanka.

Min forskning har over lang tid vært knyttet til borgerkrigen i Sri Lanka og til det denne konflikten innebærer og har ført med seg i form av etniske relasjoner, politisk endring, fysisk migrasjon og aktiviteter i den tamilske diasporaen. Som del av det siste temaet har jeg også vært interessert i betydningen av ulike lands innvandringsregulering og integreringspolitikk for den interne dynamikken i minoritetsgrupper dannet gjennom migrasjon.

I de senere år har jeg hovedsakelig arbeidet langs to spor: Som del av det KHM-finansierte prosjektet Making sense through the senses – exploring the aesthetics of ritual har jeg fulgt lokale, rituelle praksiser knyttet til gudinnen Kannagi/Pattini i Østprovinsen i Sri Lanka, en gudinne som tilbes av både tamiler og singalesere. Parallelt med dette har jeg gjennom deltakelse i det internasjonale HERA-prosjektet Creativity and Innovation in a World of Movement vært interessert i representasjonsproblematikk knyttet til etnografiske utstillinger. Disse tilsynelatende svært ulike tematikkene har en fellesnevner i spørsmålet om hvordan forestillinger om verden medieres gjennom gjenstander og praksiser.   

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

  • 1996: Dr. polit.,  Institutt og museum for antropologi, UiO
  • 1986: Magister artium, Institutt og museum for antropologi, UiO

Forskningsbakgrunn (eksternfinaniserte prosjekter)

  • 2010 – 2012: Creativity and Innovation in a World of Movement, HERA (Principle Investigator)
  • 2004 – 2007: Ungdom i flyktningfamilier, Helse & Rehabilitering
  • 2002 – 2005: Nettverk og tilpasning – transnasjonale familier i Norge, Norges Forskningsråd
  • 1997 – 2001: Resource conflicts, migration and social change in Batticaloa, Sri Lanka, Norges Forskningsråd

Arbeidsbakgrunn

  • 2005- : Professor, Kulturhistorisk museum
  • 2000 – 2005: Forskningsleder, NOVA
  • 1997 – 1999: Seniorforsker, SUM

Verv

  • 2011 – 2014: Seksjonsleder for Etnografisk seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Emneord: Nasjonalisme, Representasjon, Etnisitet, Etnografi, Ritualer, Sosialantropologi, Sør-Asia, Diaspora, Mediering, Migrasjon, Sri Lanka Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endret 27. okt. 2017 13:10

Prosjekter