Gro Birgit Ween

Bilde av Gro Birgit Ween
English version of this page
Telefon +47-22845919
Mobiltelefon 47338133 47338133
Rom 456
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Fredriksgate 2 0164 Oslo Kulturhistorisk Museum
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Avdeling for etnografi

Jeg har jobbet med Aboriginske forhold i Australia, i sørsamiske og nordsamiske områder i Skandinavia, og dessuten i yupiske deler av Alaska og i Nunavut.
Mine feltarbeid handler klassiske urfolkstemaer som landrettigheter, politiske prosesser, naturforvaltning, kulturminneforvaltning, verdensarv og selvbestemmelse.

Mine tekster om disse temaene handler om hvordan historie, land, miljø og identitet utøves. Som antropolog legger jeg vekt på deltakelse i lokale naturpraksiser for
å ta del i lokalkunnskap, og lære av folks relasjoner med sine omgivelser. Jeg er opptatt av hvilke årsaksforhold som folk ser i naturen og hvordan det ontologiske og det epistemologiske grunnlag for kunnskapserverv og kunnskapsutøvelse kan beskrives.

Urfolks kunnskap om naturen er lokal men også mye mer enn det, fordi den er formet av eksisterende overnasjonal og nasjonal forvaltning av natur og kultur. Jeg har forholdt meg aktiv som forsker til sammenhengen med andre intervenerende naturkunnskaper, som forvaltningskunnskap og vitenskap. Derfor har jeg også gjort feltarbeid på forvaltningspraksis, laksebiologiske undersøkelser og genetisk forskning.

Mine prosjekter har en postkoloniell tilnærming, ikke bare hva gjelder det metodologiske, men også i forhold til et formål om å bidra med nye historier inn i et eksisterende antropologiske felt.
 

Bakgrunn

2012-2013. Post.doc.stipendiat. "Arctic Domus: Human Animal Relations in the North" (ERC Advanced Grant) Antropologisk institutt, Universitetet i Aberdeen.

2012-2009. Post.doc. stipendiat. "Newcomers to the Farm: Atlantic salmon between the Wild and the industrial" (NFR). Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

2009-2005 Førsteamanuensis (vikar) Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

2004-2003 Post.doc. stipendiat. "Southern Sami Customary Law: Approaches to Indigenous Rights" (NFR). Senter for Menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

2002. D.Phil. Universitetet i Oxford. "Bran New Dae: Indigenous Rights and Political Activism in Kimberley, Australia".

Emneord: Arktis, Sosialantropologi, Menneske-dyr relasjoner, Rettigheter, Australia, Forvaltning, Materialitet, Urfolk, Verdensarv, Etnografi Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 13. des. 2013 11:15 - Sist endret 27. okt. 2017 13:10