Møte nr. 7/2012

9. november kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 28.09.12
  Saksdokument:
  Protokoll
Sak Ba Roller og ansvar - fremtidig organisering av sentraladministrasjonen ved UiO
  Saksdokument:
  Om UiO-styrets vedtak
Sak Bb Museumsdirektøren orienterer om pågående interne prosesser
Sak Bc Hovedtrekk i statsbudsjettet
  Saksdokument:
  Saksdokument
Sak Bd Stillingen som førsteamanuensis i sosialantropologi, orientering fra OPA, UiO, om prosedyre i tilsettingssak

Ordinære saker

S-28/12 Nye retningslinjer for tilsetting av stipendiater ved KHM - ny behandling
  Saksdokument:
  Saksdokument
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til "Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved KHM".
   
S-29/12 Stilling som forsker SKO1108 ved Arkeologisk seksjon - vikariat, ny behandling
  Forslag til vedtak:
  I henhold til innstillingen.
   
S-30/12 Stipendiat i teknisk kunsthistorie innen norsk middelalderkunst - godkjenning av kunngjøring
  Saksdokument:
  Saksdokument
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kunngjøringen for stillingen som stipendiat i teknisk kunsthistorie innen norsk middelalder.

Diskusjonssaker

S-31/12 Fremtidig museumsmodell
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner.
   
S-32/12 KHMs økonomi - status per 2. tertial 2012
  Saksdokument:
  Saksdokument
   
S-33/12 Møteplan våren 2013
  Foreslåtte datoer: 15/2, 3/5 og 14/6

 

Publisert 15. nov. 2012 13:10 - Sist endret 4. jan. 2013 11:09