Møte nr. 1/2013

15. februar kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 13.12.12
  Protokoll
Sak Ba Ledelsesrapport KHMs økonomi 2012 - resultatrapport 3. tertial
  Saksdokument
Sak Bb Status sikkerhetsarbeid ved KHM og UiO - arbeid med nye ROS-analyser
Sak Bc Arbeidet med grunnlovsutstilingen 2014 - planer og utfordringer
Sak Bd KHMs nye interne forskningsråd

Ordinære saker

S-01/13 Langtidsbudsjett 2013-2017
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat m/budsjettabeller av 07.02.13
  Disposisjonsskriv KHM for 2013
  Forslag til vedtak:
  Styret vedtar det reviderte langtidsbudsjettet 2013-2017 med de endringer som fremkom i styremøtet, og gir museumsdirektøren fullmakt til å foreta mindre, nødvendige tilpasninger som følge av driftsmessige forhold.
   
S-02/13 Oppnevning av sakkyndig komité til bedømmelse av søknad om professoropprykk
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens forslag til sakkyndig komité.
   
S-03/13 Kunngjøring av stipendiatstilling i arkeologi - Avaldsnesprosjektet
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat av 07.02.13 fra museumsdirektøren
  Forslag kunngjøringstekst
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til kunngjøringstekst for stipendiatstilling i arkeologi tilknyttet KHMs Avaldsnesprosjekt.

Diskusjonssaker

S-04/13 Status nybygg KHM - etablering av planleggingsgruppe Bygdøy
  Saksdokument:
  Brev av 7. januar 2013 fra TA
  Dagsorden styringsgruppemøte 8. februar
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner.
   
S-05/13 Saving Oseberg - statusrapport, lokaliseringsløsning, romprogram brakkerigg Bygdøy
  Saksdokument:
  Statusrapport oppfølging pr. 8. februar 2013
  Romprogram brakkerigg
  Rapport om bruk av midler i forprosjekt 2012
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner
   
S-06/13 Samlingsarbeid og magasinløsninger ved UiOs museer - fysiske rammebetingelser og finansielt grunnlag, løsninger på kort og lang sikt
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat av 08.02.13 fra avdelingsdirektøren
  Notat av 31.01.13 fra spesialrådgiver UiO,  Inger Stray Lien
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner.
   
S-07/13 KHMs funksjonsanalyse - status og hovedutfordringer
  Saksdokument:
  Fremdriftsplan
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner.

 

Publisert 8. feb. 2013 14:01 - Sist endret 8. feb. 2013 14:07