møte-nr.7/2013

8. november kl. 9:15-13:00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 20.09.13
  Protokoll
Sak Ba Virksomhetsrapport for KHM pr. 2. tertial 2013.
  Saksdokument
Sak Bb Seminar om nytt vikingtidsmuseum, Bygdøy, i København 17-18. oktober
  Saksdokument
Sak Bc Orientering om nye tilsettinger
Sak Bd Orientering om prosess for tilsetting av ny museumsdirektør
   

Faste Rapporteringer til styret

S-24/13 "Saving Oseberg - statusrapport pr.29.10.13
  Saksdokument:
  1. Statusrapport av 29.10.13
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner
   
S-25/13 Implementering av funksjonsanalysen - statusrapport pr.30.10.13
  Saksdokument:
  1. Statusrapport av 30.10.13
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner
     

Ordinære saker

 
S-26/13 Budsjett 2014-18 og årsplan 2014-16 - status og problemstillinger
  Saksdokument:
  1. Drøftningsnotat av 01.11.13 fra kst. museumsdirektør og avdelingsdirektør.
  2. Statsbudsjettet 2014 - hovedforslag i St.prp. nr. 1 for KD, oppsummerinnnnnngsnotat fra UiOs økonomi- og planavdeling.
  Forslag til vedtak:
  Styret viser til merknader gitt i møtet, og ber administrasjonen ta disse med seg i arbeidet med utarbeiding av endelige forslag til budsjett 2014-18 og årsplan 2014-16.
   
S-27/13 KHMs funksjonsanalyse - forslag om endringer i vedtatt organisasjonskart
  Saksdokument:
  1. Fremleggingsnotat av 30.10.13 fra avdelingsdirektøren
  2. Stedskodekart for ny organisasjon
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til endringer i organisasjonskartet for Funksjonsanalysen, og ber administrasjonen gjennomføre nødvendige forhandlinger og drøftninger med tjenestemannsorganisasjonene.
   
S-28/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i kunstteknologi
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 28.10.2013
  2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 19.09.2013
  3. Kunngjøringstekst
  4. Søknad med CV fra innstilte søker
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.
   
S-29/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i arkeologi - Avaldsnesprosjektet
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 28.10.2013
  2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 18.10.2013
  3. Kunngjøringstekst
  4. Utvidet søkerliste
  5. Søknad med CV fra innstilte søkere
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling tilsetter i henhold til denne.
   
S-30/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i kjemi/materialvitenskap/konserveringsvitenskap - forskningsprosjektet "Saving Oseberg"
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 31.10.2013
  2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 28.10.2013
  3. Kunngjøringstekst
  4. Utvidet søkerliste
  5. Søknader med CV fra innstilte søkere
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.
   
S-31/13 Personlig opprykk til professor
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 28.10.2013
  2. Sakkyndig vurdering av opprykkssøknaden av 03.10.2013
  3. Søknad med CV'er fra søkeren
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og gir søkeren personlig opprykk til professor.
   
S-32/13 Innstilling for tilsetting i stilling som museumsdirektør
  Saksdokument:
  1. Saksfremlegg styreleder
  2. Forslag innstilling fra intervjugruppe
  3. Utvidet søkerliste
  4. Kunngjøringstekst
  5. Søknader med CV'er
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til anbefalingen fra intervjugruppen, og avgir gruppens forslag til innstilling i saken om tilsetting av ny museumsdirektør ved KHM.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 1. nov. 2013 17:31 - Sist endret 28. nov. 2013 14:52