møte-nr.8/2013

6. desember kl. 9:15-13:00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 08.11.13
  Protokoll
Sak Ba Status KD-utredning om finansieringen av samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene
Sak Bb Tilsetting av ny museumsdirektør - status prosess
   

Faste Rapporteringer til styret

S-33/13 "Saving Oseberg - statusrapport pr.26.11.13
  Saksdokument:
  1. Statusrapport av 26.11.13
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner
   
S-34/13 Implementering av funksjonsanalysen - statusrapport pr.28.11.13
  Saksdokument:
  1. Statusrapport av 28.11.13
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner
   

Ordinære saker

 
S-35/13 Årsbudsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-18
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat m/tabeller fra kst. museumsdirektør og økonomileder
  2. UiOs disposisjonsskriv 2014 for KHM
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-18, med de merknader og endringer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-36/13 Årsplan for KHM 2014-16
  Saksdokument:
  1. Fremleggingsnotat fra avdelingsdirektøren
  2. Forslag til årsplan 2014-16
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til årsplan 2014-16, med de merknader og endringer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-37/13 Fast eller midlertidig tilsetting for KHMs feltledere - forslag om regulering av tilsettingsforhold
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat fra kst. museumsdirektør
  2. Utredning av 29.11.13 om tilsettingsforhold for KHMs feltledere
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag fra museumsdirektøren, og vedtar regularisering av tilsettingsforhold for KHMs feltledere i samsvar med punktene i museumsdirektørens fremleggsnotat.
   
S-38/13 Kulturhistorisk museum - nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy - grunnlagsdokument for plan og designkonkurranse og arbeid med regulariseringsforslag
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren
  2. Utkast til rapport av 28. november 2013 fra planleggingsgruppen for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til grunnlagsdokument for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy med de endringer som fremkom gjennom styrets behandling.
   

Tilsettingssaker

 
S-39/13 Tilsetting i 2 postdoc-stillinger i kjemi/materialvitenskap/konserveringsvitenskap - "Saving Oseberg"- prosjektet
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 27.11.13
  2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 26.11.13
  3. Kunngjøringstekst
  4. Utvidet søkerliste
  5. Søknad med CV fra de innstilte søkerne
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 2. des. 2013 10:16 - Sist endret 2. des. 2013 11:12