Møte nr. 3/2014

7. mai kl. 11.00-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 04.04.14
  Protokoll
Sak Ba Seminar om nytt vikingtidsmuseum 12.05.14
Sak Bb "Ja vi elsker frihet", kort statusrapport en uke før åpning (muntlig)

Ordinære saker

 
S-12/14 Etablering av eget tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger ved KHM
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat av 29.04.14 fra museumsdirektøren og personalleder.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til at KHM tar et felles initiativ med NHM for å få endret museumsreglementet slik at det kan etableres et tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger ved hvert enkelt museum.
   
S-13/14 Seksjonssjef Arkeologisk seksjon -  kunngjøringstekst
  Saksdokument:
  Forslag til kunngjøringstekst av 30.04.14 fra museumsdirektøren og ass. museumsdirektør.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte kunngjøringstekst som seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon, og ber om at stillingen kunngjøres raskt.
   
S-14/14 Forslag til kunngjøringstekst for 3-årig stilling som post.dok. i sosialantropologi
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat av 30.04.14 med forslag til kunngjøringstekst fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  1) Styret gir sin tilslutning til at en ledig stilling som stipendiat omgjøres til stilling som post.dok. for en periode på tre år.
  2) Styret gir sin tilslutning til at stillingen kunngjøres innen fagområdet sosialantropologi i henhold til museumsdirektørens forslag til kunngjøringstekst.

Eventuelt

 

 

Publisert 2. mai 2014 10:11 - Sist endret 2. mai 2014 10:11