Møte nr. 5/2014

22. august kl. 09.15-12.30

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 23.05.14
  Protokoll
Sak Ba Besøkstall VSH og HM pr. 30.06.14
  Besøkstall HM, besøkstall VSH, besøkstall samlet for HM og VSH
Sak Bb Strategiprosess høst 2014/vinter 2015, behandling av årsplan 2015-17 og langtidsbudsjett 2015-19 - milepæler og beslutningspunkter for styret
Sak Bc Prosess for arbeid med funksjonskrav og planinnspill Tullinløkka
Sak Bd Plan for fornying av utstillinger i Historisk museum
   

Faste rapporteringer til styret

 
S-18/14 "Saving Oseberg" - Statusrapport pr. juni 2014
  Saksdokument:
  Statusrapport av juni 2014
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   
S-19/14 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport 1, pr. juli 2014
  Saksdokument:
  1. Statusrapport av 14.07.14 fra avdelingsdirektøren
  2. FAQ-liste nytt vikingtidsmuseum
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   

Ordinære saker

 
S-20/14 Tilsetting av post.dok i sosialantropologi (3-årig)
  Saksdokumenter:
  1. Kunngjøringstekst
  2. Søkerliste
  3. Søknader med CV 'er
  4. Sakkyndig bedømmelse
  5. Oppsummering fra intervjugruppe
  6. Innstilling av 14.08.14 fra museumsdirektøren
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som post.dok i sosialantropologi, og tilsetter i henhold til denne.
   
S-21/14 Utlysning av stilling som Professor II som strategisk rekruttering ved KHM
  Saksdokumenter:
  1. Notat fra museumsdirektøren
  2. Kunngjøringstekst
  Forsalg til vedtak:
  Kulturhistorisk museum lyser ut stilling som professor II i henhold til utlysningstekst og med de merknader som framkom i møtet.
   
S-22/14 Lokaler for KHMs fag- og administrasjons- og fellesfunksjoner i det fremtidige Tullinløkka - strategisk avklaring av alternativer
  Saksdokument:
  Notat fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren av 16.07.14
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner
   
S-23/14 Samarbeids- og sponsoravtale med Viking Cruises og om produksjon av inntil tre kortfilmer om vikingtiden
  Saksdokumenter:
  1. Notat fra museumsdirektøren av 13.08.14
  2. Kontrakt mellom Viking Cruises og KHM
  3. Prosjektplan
  4. Presentasjon av Viking Cruises
  5. Viking Cruises PowerPoint presentasjon
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner
   

Eventuelt

 

 

Publisert 14. aug. 2014 10:14 - Sist endret 18. aug. 2014 16:24