Utlån

KHM låner ut gjenstander til museer og lignende institusjoner i inn- og utland under forutsetning av at dette ikke vil være til skade for gjenstandene, at KHM ikke selv skal anvende dem til forsknings- eller formidlingsformål, og at KHM har ressurser til å gjennomføre utlånet. Søknader om lån av gjenstander må være innkommet senest 8 måneder før planlagt utstillingsåpning.

 

Konservator Eivind Bratlie pakker ut en middelaldersk treskulptur av Maria, Madonnaen fra Dyste (KHM inv.nr. C1525), fra første halvdel av det 13. århundre. Utlån til utstillingen CREDO. Christianisierung Europas im Mittelalter, Paderborn 2013.

 

Søkere henvises til KHMs retningslinjer for utlån og søknadsskjema (se venstre meny).

 

NB! KHMs magasiner vil være under ombygging og flytting i 2018, og vår konserveringsavdeling skal  også flytte.

Dette har konsekvenser for tilgjengelighet til magasiner og kapasitet til gjennomføring av utlån.

For informasjon om tilgang til det arkeologiske materialet, vennligst kontakt magasinforvalter Hanne Lovise Aannestad.

For informasjon om tilgang til det etnografiske materialet, vennligst kontakt førsteamanuensis Gro Birgit Ween.

 

Møtedatoer for KHMs Utlånsutvalg våren 2018 kommer.

 

Ved eventuelle spørsmål om utlån, kontakt utlånskoordinator Lars Groseth

 

 

 

 

Publisert 30. apr. 2013 12:44 - Sist endret 8. mars 2018 14:32