Kulturhistorisk museums visjon

Forskende, lekende og utfordrende

Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty

Kulturhistorisk museum forsker innen sosialantropologi, arkeologi, konservering, dokumentasjon, numismatikk, runologi og museologi.

  • Vi forvalter samfunnets hukommelse og tar vare på minner fra levd liv. Samlingene er vår kapital, en uutømmelig kilde til kunnskap
  • Vi utforsker menneskelig mangfold og eksistensielle mysterier i et lekende og inkluderende kunnskapsmiljø
  • Vi sprenger faglige grenser og skaper ny viten
  • Våre utstillinger utfordrer og engasjerer; vi åpner dører, inviterer til dialog og deltakelse

Kulturhistorisk museums kjerneverdier

Troverdighet
forankring i forskning og faglig kunnskap 
fokus på kvalitet i alle ledd

Mot og kreativitet
til å utfordre grenser innen forskning, formidling og forvaltning
til å søke nye sammenhenger og utfordre etablerte sannheter

Gjensidig anerkjennelse og respekt
mellom kollegaer
i møte med publikum

 

"KHMs visjon, misjon og kjerneverdier" ble vedtatt av KHMs styre 14. juni 2013.

 

 

Publisert 3. juli 2013 09:40 - Sist endret 13. mars 2018 15:13