Personer - Side 5

Søk etter ansatte

Personer 101 - 125 av 153
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Svein Vatsvåg Nielsen Nielsen, Svein Vatsvåg Stipendiat 48227688 s.v.nielsen@khm.uio.no
Nilsson, Anders Helseth Overingeniør +47-22859502 a.h.nilsson@khm.uio.no
Bilde av Ellen Marie Næss Næss, Ellen Marie Universitetslektor +47-22135287 +47 99713602 e.m.nass@khm.uio.no Utstillinger, Arkeologi, Vikingtid
Bilde av Kristian Omnes Omnes, Kristian Seniorkonsulent +47-22859995 kristian.omnes@khm.uio.no Administrasjon, Kontrakter, Utstillinger, Innkjøper, Resepsjon, Museumspedagogikk, Bestillingssystemet
Orvik, Kristin Rådgiver kristin.orvik@khm.uio.no
Bilde av Laura Juliana Osorio Iregui Osorio Iregui, Laura Juliana Stipendiat +47-22859427 l.j.o.iregui@khm.uio.no
Bilde av Alexandra Europa Perez-Seoane Perez-Seoane, Alexandra Europa Prosjektleder +47-22859715 +47 41025127 a.e.perez-seoane@khm.uio.no
Bilde av Arne Aleksej Perminow Perminow, Arne Aleksej Førsteamanuensis +47-22859627 a.a.perminow@khm.uio.no Materiell kultur, Polynesia, Oseania, Mobilitet og migrasjon, Museologi, Tonga, Sosialantropologi, Natur og samfunn, Etnografi, Ritualer og kosmologi, Museal representasjon
Bilde av Per Åke Persson Persson, Per Åke Førsteamanuensis +47-22851916 +47-95170690 p.a.persson@khm.uio.no Arkeologi
Bilde av Line Christin Petzold Petzold, Line Christin Konservator +47-22859662 l.c.petzold@khm.uio.no Utstillinger, Konservering, Utlån
Bilde av Eleonora Piva Piva, Eleonora Overingeniør +47-22859552 eleonora.piva@khm.uio.no
Bilde av Gaute Reitan Reitan, Gaute Rådgiver +47-22859496 95962590 95962590 gaute.reitan@khm.uio.no Jordbrukskultur, Arkeologi, Boplasslokalisering i steinalder, Utgravninger: dokumentasjon og metode, Forskningsformidling, Keramikk fra yngre steinalder, Yngre fangst- og jegerkultur i steinalder
Bilde av Håkon Roland Roland, Håkon Førsteamanuensis +47-22859948 +47-47273257 hakon.roland@khm.uio.no Numismatikk, Heritage, Arkeologi
Bilde av Christian Løchsen Rødsrud Rødsrud, Christian Løchsen Rådgiver +47-22859408 +47-97641562 c.l.rodsrud@khm.uio.no Vikingtid, Graver, Arkeologi, Førromersk jernalder, Keramikk, Bosetningsspor, Romertid, Folkevandringstid, Markedsplasser, Jernalder
Røkkum, Arne Professor emeritus +47-22859965 arnero@extern.uio.no
Bilde av Ingunn Marit Røstad Røstad, Ingunn Marit Førsteamanuensis +47-22859622 i.m.rostad@khm.uio.no Arkeologi, smykker
Bilde av Malin Sahlstedt Sahlstedt, Malin Overingeniør +47-90362100 +47-90362100 malin.sahlstedt@khm.uio.no
Salomonsen, Renate Avdelingsleder +47-22851919 +47-99026818 renate.salomonsen@khm.uio.no
Bilde av Magne Samdal Samdal, Magne Senioringeniør +47-22859378 90862202 90862202 magne.samdal@khm.uio.no Metodeutvikling, Dokumentasjon, Arkeologi, Vikingtid, GIS, Jernalder
Bilde av Brynjar Sandvoll Sandvoll, Brynjar Konservator - Seksjon for samlingsforvaltning 22 85 99 70 brynjar.sandvoll@khm.uio.no Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering, Konservering
Bilde av Almut Schülke Schülke, Almut Førsteamanuensis +47-22851977 +47-94525165 almut.schulke@khm.uio.no Arkeologi
Bilde av Nalini Sharma Sharma, Nalini Konservator / Overingeniør +47-22859977 / +47-22859521 nalini.sharma@khm.uio.no Sørøst- Asia, Sør-Asia, Kunsthistorie, Konservering, Klær og tekstiler
Bilde av Margrete Figenschou Simonsen Simonsen, Margrete Figenschou Forsker +47-22851939 +47-97428876 m.f.simonsen@khm.uio.no Forskningsformidling, Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Steinalderteknologi, Flateavdekking, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven
Skauge, Mona Rådgiver +47-22851953 mona.skauge@khm.uio.no Kontrollprogram., Økonomi, Avtaler, Innkjøper, Administrasjon, Innkjøp
Bilde av Dagfinn Skre Skre, Dagfinn Professor +47-22859565 +47-93029716 dagfinn.skre@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Vikingtid