Collegium medievale: Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for akademikere som arbeider med middelalderforskning.

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

 

Stefan Drechsler holder foredraget: "East Anglia and West Iceland: Artistic influences on the book painting of Flateyjarbók (GKS 1005 fol) from early fourteenth century East Anglian manuscripts"

Styret i Collegium Medievale har gleden av å innby til foredraget "East Anglia and West Iceland: Artistic influences on the book painting of Flateyjarbók (GKS 1005 fol) from early fourteenth century East Anglian manuscripts" ved Stefan Drechsler, Universitetet i Aberdeen. Foredraget vil finne sted tirsdag 29. november 2016, kl. 19.00, 4. etasje i Niels Treschows hus, Blindern.

Om foreningen

Formål:
Foreningen har til formål å fremme forskning på emner som relaterer til middelalderen eller renæssansen. Foreningen skal også bidra til interdisiplinær kontakt og samarbeid mellom personer som er engasjert i sådan forskning ved å samle dem til faglige og sosiale aktiviteter.
 
Aktiviteter:
Foreningen Collegium Medievale utgir et tidsskrift med samme navn. Den arrangerer videre foredrag, seminarer og ekskursjoner med fokus på temaer omkring middelalderen i Norge og resten av Europa.
 
Medlemskap:
Akademikere som er engasjert i middelalderforskning inviteres til å søke om medlemskap i foreningen. Den årlige medlemsavgift er NOK 350. Medlemmer mottar tidskriftet Collegium Medievale uten beregning. For å søke om medlemskap, ta kontakt med styret via Beate A. Pedersen (b.a.pedersen@iakh.uio.no).
 

Videre informasjon kan rekvireres fra medlemmer i foreningens styre. Styret i Collegium Medievale består for nuværende av:

Foreningens adresse er:

  • Collegium Medievale, Postboks 590 Sentrum, 0106 Oslo

Styreleders adresse er: 

  • Jan Bill, Granhekkveien 3B, 0682 Oslo 

Ønsker du å bli medlem?

  • Ta kontakt med Beate A. Pedersen: b.a.pedersen@iakh.uio.no