Collegium medievale: Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for akademikere som arbeider med middelalderforskning.

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

 

Malta and the Sea in the Middle Ages

Styret i Collegium Medievale har hermed gleden av å innby til foredrag med Dr. Timmy Gambin fra Department of Classics and Archaeology på University of Malta. Dr. Gambin er senior lecturer i maritim arkeologi, og er utdannet på Malta og i Bristol, UK. Han deltar i flere internasjonale forskningsprosjekter, bla. "The PaleoMed Project" i samarbeid med CNRS (Aix en Provence) som søker å rekonstruere forhistoriske kystlandskaper på de maltesiske øyene.

Gambins tema i foredraget for Collegium Medievale trekker på hans store viten om Malta som dreieskive for middelalderens sjøfart i Middelhavet. Tittelen er "Malta and the Sea in the Middle Ages" og han beskriver innholdet slikt:

"During the tumultuous medieval period the Mediterranean was witness to radical cultural, political and economic flux. Based at the crossroads of geography and ideologies, the Maltese archipelago witnessed seaborne raids, commerce as well as one of the largest naval battles fought in the Middle Ages. This talk will present an overview of how the sea, an ever-present island reality, impacted Malta and its inhabitants."

Foredraget vil finne sted tirsdag d. 20. juni, kl. 16.30, i Seminarrommet i Kulturhistorisk museums lokaler i St Olavs gate 29. Som vanlig vil foredraget etterfølges av et mindre traktement.

Om foreningen

Formål:
Foreningen har til formål å fremme forskning på emner som relaterer til middelalderen eller renæssansen. Foreningen skal også bidra til interdisiplinær kontakt og samarbeid mellom personer som er engasjert i sådan forskning ved å samle dem til faglige og sosiale aktiviteter.
 
Aktiviteter:
Foreningen Collegium Medievale utgir et tidsskrift med samme navn. Den arrangerer videre foredrag, seminarer og ekskursjoner med fokus på temaer omkring middelalderen i Norge og resten av Europa.
 
Medlemskap:
Akademikere som er engasjert i middelalderforskning inviteres til å søke om medlemskap i foreningen. Den årlige medlemsavgift er NOK 350. Medlemmer mottar tidskriftet Collegium Medievale uten beregning. For å søke om medlemskap, ta kontakt med styret via Beate A. Pedersen (b.a.pedersen@iakh.uio.no).
 

Videre informasjon kan rekvireres fra medlemmer i foreningens styre. Styret i Collegium Medievale består for nuværende av:

  • Jan Bill (styreleder), jan.bill@khm.uio.no 
  • Beate Albrigtsen Pedersen (nestleder), beateapedersen@gmail.com
  • Hans Jacob Orning (sekretær), h.j.orning@iakh.uio.no
  • Mette Ekker (kasserer), meek@arkivverket.no
  • Ragnhild Martine Bø (styremedlem),  r.m.bo@iakh.uio.no
  • Hanne Lovise Aannestad (styremedlem), h.l.aannestad@khm.uio.no
  • Mikael Males (styremedlem), mikael.males@iln.uio.no

Foreningens adresse er:

  • Collegium Medievale, Postboks 590 Sentrum, 0106 Oslo

Styreleders adresse er: 

  • Jan Bill, Granhekkveien 3B, 0682 Oslo 

Ønsker du å bli medlem?

  • Ta kontakt med Beate A. Pedersen: beateapedersen@gmail.com