Collegium medievale: Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for akademikere som arbeider med middelalderforskning.

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

 

Fleshing out lay piety via the cults of local saints in early medieval Scandinavia

Styret i Collegium medievale har gleden av å invitere til årets siste medlemskveld den 7. november 2017 kl. 19.00 i St. Olavs gate 29. Foredraget denne kvelden holdes av Sara Ellis Nilsson, PhD og førstelektor ved Malmø Universitet, og har tittelen: ”Fleshing out lay piety via the cults of local saints in early medieval Scandinavia”. 

Om foreningen

Formål:
Foreningen har til formål å fremme forskning på emner som relaterer til middelalderen eller renæssansen. Foreningen skal også bidra til interdisiplinær kontakt og samarbeid mellom personer som er engasjert i sådan forskning ved å samle dem til faglige og sosiale aktiviteter.
 
Aktiviteter:
Foreningen Collegium Medievale utgir et tidsskrift med samme navn. Den arrangerer videre foredrag, seminarer og ekskursjoner med fokus på temaer omkring middelalderen i Norge og resten av Europa.
 
Medlemskap:
Akademikere som er engasjert i middelalderforskning inviteres til å søke om medlemskap i foreningen. Den årlige medlemsavgift er NOK 350. Medlemmer mottar tidskriftet Collegium Medievale uten beregning. For å søke om medlemskap, ta kontakt med styret via Beate A. Pedersen (b.a.pedersen@iakh.uio.no).
 

Videre informasjon kan rekvireres fra medlemmer i foreningens styre. Styret i Collegium Medievale består for nuværende av:

  • Jan Bill (styreleder), jan.bill@khm.uio.no 
  • Beate Albrigtsen Pedersen (nestleder), beateapedersen@gmail.com
  • Hans Jacob Orning (sekretær), h.j.orning@iakh.uio.no
  • Mette Ekker (kasserer), meek@arkivverket.no
  • Ragnhild Martine Bø (styremedlem),  r.m.bo@iakh.uio.no
  • Hanne Lovise Aannestad (styremedlem), h.l.aannestad@khm.uio.no
  • Mikael Males (styremedlem), mikael.males@iln.uio.no

Foreningens adresse er:

  • Collegium Medievale, Postboks 590 Sentrum, 0106 Oslo

Styreleders adresse er: 

  • Jan Bill, Granhekkveien 3B, 0682 Oslo 

Ønsker du å bli medlem?

  • Ta kontakt med Beate A. Pedersen: beateapedersen@gmail.com