Collegium medievale: Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for akademikere som arbeider med middelalderforskning.

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

 

Collegium Medievale årsmøte

Årsmøtet vil finne sted Tirsdag 27. februar 2017 kl 18:30, i lokalene til Kulturhistorisk museum, St. Olavs gt. 29, Oslo. Etter årsmøtet har vi gleden av å presentere historikeren Bjørn Poulsen med foredraget “En ny dansk middelalderbyhistorie”. 

Byer og urbanisering er centrale fænomener i vore dage, og det er derfor værd at beskæftige sig med rødderne hertil i middelalderen. For de enkelte danske byer foreligger der mange monografier og delstudier, som behandler den middelalderlige periode. Derimod har der manglet sammenfatninger. Det er nu forsøgt med værket "Danmarks byer i middelalderen". 

Den ene af de to forfattere hertil vil skitsere projektet samt nogle centrale resultater. Blandt de nye erkendelser er, 1) at byernes opkomst ofte kan dateres tidligere end før. Flere og flere byer får en historie før 1150 – som eksempel fremlægges helt nye resultater fra København; 2) at der i byerne hele tiden var betydelige aristokratiske indslag - på trods af den samtidige udvikling af et relativt selvstændigt bystyre; 3) at vi må tillægge borgerstanden i senmiddelalderen en større politisk indflydelse end ofte gjort - og i forlængelse heraf, at der dannedes en tydelig urban identitet; 4)at der indtraf en relativ urbanisering i senmiddelalderen, hvor 14 % af befolkningen kom til at bo i byer mod måske 10 % i højmiddelalderen.

Om foreningen

Formål:
Foreningen har til formål å fremme forskning på emner som relaterer til middelalderen eller renæssansen. Foreningen skal også bidra til interdisiplinær kontakt og samarbeid mellom personer som er engasjert i sådan forskning ved å samle dem til faglige og sosiale aktiviteter.
 
Aktiviteter:
Foreningen Collegium Medievale utgir et tidsskrift med samme navn. Den arrangerer videre foredrag, seminarer og ekskursjoner med fokus på temaer omkring middelalderen i Norge og resten av Europa.
 
Medlemskap:
Akademikere som er engasjert i middelalderforskning inviteres til å søke om medlemskap i foreningen. Den årlige medlemsavgift er NOK 350. Medlemmer mottar tidskriftet Collegium Medievale uten beregning. For å søke om medlemskap, ta kontakt med styret via Beate A. Pedersen (b.a.pedersen@iakh.uio.no).
 

Videre informasjon kan rekvireres fra medlemmer i foreningens styre. Styret i Collegium Medievale består for nuværende av:

  • Jan Bill (styreleder), jan.bill@khm.uio.no 
  • Beate Albrigtsen Pedersen (nestleder), beateapedersen@gmail.com
  • Hans Jacob Orning (sekretær), h.j.orning@iakh.uio.no
  • Mette Ekker (kasserer), meek@arkivverket.no
  • Ragnhild Martine Bø (styremedlem),  r.m.bo@iakh.uio.no
  • Hanne Lovise Aannestad (styremedlem), h.l.aannestad@khm.uio.no
  • Mikael Males (styremedlem), mikael.males@iln.uio.no

Foreningens adresse er:

  • Collegium Medievale, Postboks 590 Sentrum, 0106 Oslo

Styreleders adresse er: 

  • Jan Bill, Granhekkveien 3B, 0682 Oslo 

Ønsker du å bli medlem?

  • Ta kontakt med Beate A. Pedersen: beateapedersen@gmail.com