Collegium medievale: Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for akademikere som arbeider med middelalderforskning.

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

 

Årsmøte 2017 med påfølgende foredrag av Timothy Bolton.

Styret i Collegium Medievale innkaller medlemmene til årsmøte torsdag 16. mars 2017 kl 18:00, i lokalene til Kulturhistorisk museum, St. Olavs gt. 29, Oslo.

Etter årsmøtet har vi fornøyelsen av å presentere historikeren Timothy Bolton, med foredraget '"We're all going on a summer holiday": what Cnut's contact with the south of France reveals about his foreign policy'.

Timothy Bolton er forsker og direktør basert i Stockholm. Han tok doktorgrad ved Cambridge (2005) og hadde i den anledning et lengre opphold ved Middelaldersentret ved Universitetet i Oslo. Hans avhandling omhandler Knut den mektige og Nordsjøimperiet, og han utgir i disse dager en biografi om Knut på Yale University Press.

Bolton er kjent for sine friske utspill, og vi vil helt sikkert få presentert nye perspektiver på kongen som i Norge primært er kjent for å ha underminert Olav Haraldsson gjennom utstrakt gavegivning.

Om foreningen

Formål:
Foreningen har til formål å fremme forskning på emner som relaterer til middelalderen eller renæssansen. Foreningen skal også bidra til interdisiplinær kontakt og samarbeid mellom personer som er engasjert i sådan forskning ved å samle dem til faglige og sosiale aktiviteter.
 
Aktiviteter:
Foreningen Collegium Medievale utgir et tidsskrift med samme navn. Den arrangerer videre foredrag, seminarer og ekskursjoner med fokus på temaer omkring middelalderen i Norge og resten av Europa.
 
Medlemskap:
Akademikere som er engasjert i middelalderforskning inviteres til å søke om medlemskap i foreningen. Den årlige medlemsavgift er NOK 350. Medlemmer mottar tidskriftet Collegium Medievale uten beregning. For å søke om medlemskap, ta kontakt med styret via Beate A. Pedersen (b.a.pedersen@iakh.uio.no).
 

Videre informasjon kan rekvireres fra medlemmer i foreningens styre. Styret i Collegium Medievale består for nuværende av:

Foreningens adresse er:

  • Collegium Medievale, Postboks 590 Sentrum, 0106 Oslo

Styreleders adresse er: 

  • Jan Bill, Granhekkveien 3B, 0682 Oslo 

Ønsker du å bli medlem?

  • Ta kontakt med Beate A. Pedersen: b.a.pedersen@iakh.uio.no