Forsiden

To kvinner jobber med en gjenstand på laboratorium.

Kulturhistorisk museum driver forskning på høyt internasjonalt nivå og er Norges ledende forskningsmuseum innen kulturhistorie.

Samlingene

Vi har over tre millioner gjenstander i våre samlinger. Her finnes etnografiske gjenstander, vikingskip, kirkekunst fra middelalderen, Myntkabinettet, samlinger fra Egypt og antikken.

Forskning

Kulturhistorisk museum driver forskning på høyt internasjonalt nivå. Tverrfaglige forskergrupper arbeider med temaer innenfor museets satsingsområder, og er en del av internasjonale forskningsnettverk. 

Utgravninger

Kulturhistorisk museum utfører arkeologiske utgravninger på Sør- og Østlandet. Museet er faglig rådgiver for Riksantikvaren, fylkeskommuner og andre instanser innen kulturminnevernet.

Våre museer

På Historisk museum kan du se utvalgte gjenstander fra Norges største kulturhistoriske samlinger og lære mer om Norges historie og verdens kulturelle mangfold.

Verdens best bevarte vikingskip finner du hos oss. Her kan du lære mer om vikingene og hvordan de påvirket en hel verden. Det nye verdensledende Vikingtidsmuseet åpner i 2026.

Universitetet i Oslo er Norges eldste universitet og har satt tydelige spor i vår historie. Museum for universitets- og vitenskapshistorie speiler det historiske mangfoldet og knytter det til vår nåtid og framtid.

Faglige arrangementer

i dag sep.
09:00, Seminarrommet, St. Olavsgt. 29, 1 etg.

Hvordan tilpasset mennesker seg årstidsendringer i middelalderbyen Oslo? Velkommen til frokostseminar med ph.d.-stipendiat Kristine Ødeby.

25 okt.
09:00, Seminarrommet, St. Olavsgt. 29, 1 etg.

Velkommen til et litt annerledes frokostseminar med Marianne Moen 

17 nov.
09:45, Foredragssalen, Historisk museum

Hva er åpen forskning og hva skal til for å etablere en kultur for åpen forskning i humanistiske fag og samfunnsfag? Hvordan vi skal komme til en ny normal der det vi i dag omtaler som «åpen forskning» kun kalles forskning?

Gult banner med illustrasjon av en mikrofon. Teksten "Universitetsplassen".Universitetsplassen - en podkast fra UiO

Podkasten Universitetsplassen gir innblikk og kunnskap. Lytt på Spotify og iTunes.

Finn ansatte ved Kulturhistorisk museum

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

    Vår forskning

    Historisk museum, Vikingtidsmuseet og Museum for universitets- og vitenskapshistorie er organisert under Kulturhistorisk museum.

    Kulturhistorisk museum