Personar med emneord «Forhistorisk arkeologi»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Jostein Bergstøl Bergstøl, Jostein Førsteamanuensis +47/22 85 19 05 jostein.bergstol@khm.uio.no Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, fangst, etnisitet