Personar med emneord «Middle Ages»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Kristine Ødeby Haugan Haugan, Kristine Ødeby Stipendiat +47 22859765 +47 91349618 k.o.haugan@khm.uio.no Arkeologi, Archaeology, Middelalder, Middle Ages, Håndverk og produksjon
Bilete av Vegard Vike Vike, Vegard Head Engineer - Archaeological conservation +47-95821322 v.a.vike@khm.uio.no Conservation, Understanding of Objects, Reconstruction, Viking Age, Middle Ages