Personar med emneord «mynthistorie»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Svein Harald Gullbekk Gullbekk, Svein Harald Professor +47 22859946 +4791534240 004791534240 s.h.gullbekk@khm.uio.no Arkeologi, Numismatikk, mynthistorie, pengehistorie