Personar med emneord «Antikken og Det gamle Egypt»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Anne Håbu Håbu, Anne Konservator +47 22859909 +47 92269481 anne.habu@khm.uio.no Konservering, Etnografisk samling, Antikken og Det gamle Egypt