Nettsider med emneord «Arkeologi»

Publisert 1. okt. 2018 09:23

I 2004 inngikk Kulturhistorisk museum et samarbeid med Dokuz-Eylul-universitetet i Izmir om utgravninger av oldtidsbyen Metropolis. Prosjektet omfatter også omfatter boplasser fra yngre neolitikum og en befestet bronsealderby. Utgravningene er et av de mest profilerte arkeologiske prosjekter i Tyrkia.

Publisert 6. nov. 2017 16:49
Publisert 7. juni 2017 14:19
Publisert 21. okt. 2016 12:09

Over 20 000 mynter hovedsakelig fra tiden før 1320 er funnet under gulvene i norske kirker. Materialet er blant de viktigste kilder vi har til middelalderens kirkehistorie, økonomi og pengebruk. Mynfunnene forteller også om menneskers forhold til det guddommelige, og kirkens rolle som økonomisk stormakt i middelalderen.

Publisert 17. okt. 2016 11:54

Om det finst ein arkeolog som verkeleg har vore kjend for folk ute i distrikta, må det være Elizabeth Skjelsvik. Ho registrerte kulturminner fyrste gong i 1948, og seinare hadde ho ansvar for dei arkeologiske registreringane for Økonomisk Kartverk ved Universitetets Oldsaksamling. I dei fyrste åra brukte ho ofte sykkel for å ta seg fram. I arkivet har vi fleire av Skjelsvik sine dagbøker frå hennar utstrakte arkeologiske reiser på Austlandet i perioden 1948-1958.

Publisert 3. juni 2016 14:28

Etter litt arkivarkeologi har vi gravet frem et par kuriosa: en filmrull og en «håndbok for høyfjellsregistranter» fra arkeologiske registreringer og utgravninger i Tokke-Vinjevassdraget fra 1958.

Publisert 19. jan. 2015 15:32
Publisert 6. jan. 2015 13:00
Publisert 26. sep. 2014 08:22
Publisert 25. sep. 2014 16:28

Digitalisering av gammel feltdokumentasjon – en skattekiste med utfordringer. GIS-analyser i prosjektet «Religion and Money». Steinar 'Top Gun' Kristensen bruker erfaringer fra vårt prosjekt til å diskutere bruken av gamle arkeologiske rapporter som utgangspunkt for digitalisering.

Foredraget holdes på årets norske CAA-konferanse (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology).

Publisert 12. juni 2014 10:04
Publisert 16. jan. 2013 11:28
Publisert 13. nov. 2012 14:16
Publisert 1. nov. 2012 14:55

Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for å gjennomføre arkeologiske utgravninger av kulturminner eldre enn reformasjonen (år 1537) på landsbygda i de ti fylkene på Sør- og Østlandet.

Publisert 15. okt. 2012 14:41
Publisert 11. sep. 2012 13:23
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22