Nettsider med emneord «Arkeologiske gjenstander»

Publisert 3. okt. 2019 08:13
Publisert 8. aug. 2018 15:11

The Viking Ship Museum is a national symbol that houses what is probably Norway’s most important contribution to world cultural heritage: the ships and grave goods from the major ship burial sites at Oseberg and Gokstad, Tune and Borre. The iconic building was designed by Arnstein Arneberg, one of the most important Norwegian architects of the 20th Century.

Publisert 29. juni 2018 10:47

Vikingskipshuset er eit nasjonalt symbol og rommar kanskje Noregs viktigaste kulturarv – skip og gravgåver frå dei store skipsgravene Oseberg, Gokstad, Tune og Borre. Den ikoniske bygningen er teikna av ein av 1900-talets mest framståande norske arkitektar – Arnstein Arneberg.

Publisert 19. jan. 2015 14:37
Publisert 10. okt. 2012 16:14
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22