Nettsider med emneord «E18 Tvedestrand–Arendal»

Publisert 4. okt. 2016 14:31

Forskergruppe knyttet til E18-prosjektet Tvedestand–Arendal ved Kulturhistorisk museum.

Publisert 27. feb. 2015 10:35

– Forskningsprosjekt knyttet til E18-prosjektet Tvedestand–Arendal ved KHM.

Skandinavisk steinalder spenner over et tidsrom på om lag 11 000 år, fra pionerfasen til bronsealderen tar over. Sporene etter menneskene fra dette tidsrommet har fellestrekk, men den lange perioden er også til dels preget av raske endringer i teknologi, bosetningsmønstre og næringsgrunnlag. Hvordan kan vi tilnærme oss de gjennomgripende skiftene vi ser spor etter i det arkeologiske materialet?