Personar med emneord «Eldre steinalder»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Hege Damlien Damlien, Hege Førsteamanuensis +47 22851948 hege.damlien@khm.uio.no Arkeologi, Eldre steinalder, Steinteknologi