Personar med emneord «Fakturaer»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Kisra Sabri Botani Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Hanssen, Lars Martin Seniorkonsulent +47 22135282 +47 93690811 93690811 l.m.hanssen@khm.uio.no Drift, Bestillingssystemet, Fakturaer, Innkjøp