Nettsider med emneord «Middelalder»

Publisert 27. mai 2019 08:24
Publisert 7. jan. 2019 08:57
Illustrasjon fra utstillingen: ufokusert figur sett gjennom en åpning
Publisert 18. apr. 2018 17:45

Dører og innganger pirrer nysgjerrigheten vår. Hva finnes på den andre siden? I denne utstillingen utforsker vi hvordan portaler fungerer som overganger mellom ulike verdener. 

Publisert 28. feb. 2018 13:46
Publisert 9. mai 2016 10:32

I forbindelse med Norges 1100-årsjubileum i 1972 ble den norske middelalderkunsten ustilt i Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Utstillingsdesigner var den kjente arkitekten Sverre Fehn, som i samme år og anledning også var designer for en ny middelalderutstilling i Historisk museum, hvor temaet var norsk middelalder i fremmed eie. Deler av sistnevnte utstilling kan fremdeles beskues ved Historisk museum.

Publisert 18. feb. 2015 14:30

The aim of the project “The Economy of Salvation in the Middle Ages” is to get closer to an understanding of individuals practising their religion in their encounter with the church, priest and Catholic liturgy. Key issues for us are: How did people understand their lives on earth and what were their perceptions of salvation? What was needed to achieve salvation and a place in heaven? What means did mediaeval people use to attain salvation in their encounter with church, priest and liturgy? What was the economic role of offerings for church revenues, financial transactions and monetisation in mediaeval society?

Publisert 18. feb. 2015 12:23

Målsetningen med prosjektet Frelsens økonomi i middelalderen er å komme nærmere en forståelse av enkeltindivider som praktiserte sin religion i møte med kirke, prest og katolsk liturgi. Sentrale problemstillinger for oss er: Hvordan forsto enkeltmennesker sitt liv på jorden og hvilke oppfatninger hadde de av frelse? Hva måtte til for å oppnå frelse og en plass i Guds himmelrike? Hvilke virkemidler brukte middelalderens mennesker for å oppnå frelse i møtet med kirke, prest og liturgi? Hvilken økonomisk rolle spilte pengeoffer for kirkens inntekter, økonomiske overføringer og monetarisering i middelaldersamfunnet?

Publisert 13. feb. 2014 16:09
Publisert 21. nov. 2012 20:46
Publisert 9. nov. 2012 21:52

Vår fremste kilde er gjenstandene. Kunnskap er fremskaffet ved å undersøke de originale materialene. Erfaring er også høstet fra praktiske eksperimenter.

Publisert 9. nov. 2012 21:51

Vi skulle lage en rekonstruksjon som skulle stå i kirken mens det ble arbeidet for å bedre klima i kirken for originalen. 

Publisert 9. nov. 2012 21:51

Det var problemer med oppbevaringsforholdene i kirken. Skulpturen hadde gjennomgått flere behandlinger med kort mellomrom hos Riksantikvaren. Situasjonen var uakseptabel.

Publisert 11. sep. 2012 13:23
Publisert 11. sep. 2012 13:21
Publisert 11. sep. 2012 13:21