Nettsider med emneord «Museology»

Publisert 18. feb. 2015 12:22

How do objects, places, spaces or practices get a place in ‘the global museum’? This seminar seeks to take advantage of what we as a museum already know and do, as the entire academic staff of the Museum of Cultural History in various ways engages in heritage making; as advisors to the Directorate of Cultural Management, as archaeologists, as keepers of collections, as conservators, as curators, exhibition designers, as magazine administrators, or as anthropologists. To discover our strengths, this seminar represents a first effort to engage in a joint comparative exploration of what such ‘makings’ of cultural heritage, world heritage, museum objects and archaeological objects have in common.

Publisert 30. jan. 2015 14:09

How do objects, places, spaces or practices get a place in ‘the global museum’? This project seeks to take advantage of what we as a museum already know and do; as the entire academic staff of the Museum of Cultural History in various ways engages in heritage making; as advisors to the Directorate of Cultural Management, as archaeologists, as keepers of collections, as conservators, as curators, exhibition designers, as storage administrators, or as anthropologists. To discover our strengths, 'Housing Heritage' suggests a joint comparative exploration of what such ‘makings’ of cultural heritage, world heritage, museum objects and archaeological objects have in common.

Dukke av en mann med kort hår, bart og skjegg.
Publisert 23. jan. 2015 13:30

Korleis får objekt, stader, og praksisar ein plass i det globale museet? Dette prosjektet tek utgangspunkt i kva vi som eit museum allereie veit og kva vi gjer. Heile den akademiske staben på KHM produserer kulturarv, som arkeologar, i kulturminneutgravingar, i si rådgjevande rolle overfor Riksantikvaren, som konservatorar, samlingsansvarlege, kuratorar, utstillingsdesignerar, magasinforvaltarar og som antropologar.

For å reflektere over kva vi faktisk gjer, og med kva konsekvensar, så innbyr Housing Heritage (HH) til ei komparativ utforsking av korleis kulturarv blir gjort, og fellestrekk i produksjonen av kulturminne, verdsarv, museumsgjenstandar, etnografiske samlingar og arkeologiske gjenstandar.

Publisert 11. sep. 2012 14:25
Publisert 11. sep. 2012 14:23