Nettsider med emneord «Oldsaksamlingen»

Publisert 1. juni 2017 08:33

Jan Petersen er velkjent for dagens arkeologer som forfatteren av sentrale bøker om vikingtidens gjenstander og typologi. Men visste du at museumsarkivet ved Kulturhistorisk museum sitter på store deler av Petersens forarbeider? Det aller meste består av Petersens egne «lappotek» over funn fra vikingtiden i Norge.

Publisert 2. feb. 2017 10:14

På slutten av 1800-tallet ble det samlet inn en rekke kalkeringer og avtrykk av ulike typer kirkekunst, runer, minuskler, majuskler og figurer, mange utført i pappmasjé. I dag er disse samlet i to tre-kister i arkivet ved Kulturhistorisk museum.

Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, papir, konvolutt, papirprodukt.
Publisert 9. des. 2016 08:30

Kulturhistorisk museum og museumsarkivet er stolte av å kunne presentere ei ny oppføring i Noregs dokumentarv, som ein av 12 blant 26 nominerte kandidatar. Dokumentet som no har fått dokumentarvstatus og dermed vert innlemma i den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, er Antiquitets Commissionens stiftingsbrev frå 1811. Brevet er ei signert avtale mellom Selskabet for Norges Vel og dei utpekte medlemmane i kommisjonen.

Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, papir, konvolutt, papirprodukt.
Publisert 9. des. 2016 08:30

Kulturhistorisk museum og museumsarkivet er stolte av å kunne presentere ei ny oppføring i Noregs dokumentarv, som ein av 12 blant 26 nominerte kandidatar. Dokumentet som no har fått dokumentarvstatus og dermed vert innlemma i den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, er Antiquitets Commissionens stiftingsbrev frå 1811. Brevet er ei signert avtale mellom Selskabet for Norges Vel og dei utpekte medlemmane i kommisjonen.

Publisert 17. okt. 2016 11:54

Om det finst ein arkeolog som verkeleg har vore kjend for folk ute i distrikta, må det være Elizabeth Skjelsvik. Ho registrerte kulturminner fyrste gong i 1948, og seinare hadde ho ansvar for dei arkeologiske registreringane for Økonomisk Kartverk ved Universitetets Oldsaksamling. I dei fyrste åra brukte ho ofte sykkel for å ta seg fram. I arkivet har vi fleire av Skjelsvik sine dagbøker frå hennar utstrakte arkeologiske reiser på Austlandet i perioden 1948-1958.

Publisert 28. sep. 2016 09:40

Mens vikingskipene ennå hadde enkle kår i parkene rundt Universitetet i Oslo sentrum, begynte arbeidet med å skape et nytt museum for skipene for alvor. Det var i 1913 avgjort at museet skulle legges utenfor bykjernen - nærmere bestemt på nabotomten til folkemuseet på Bygdøy. Mange mente mye om både beliggenheten og bygningens utforming, og Oldsaksamlingens bestyrer, Gabriel Gustafson, var nok en av dem som mente mest.

Publisert 5. feb. 2016 13:31

Ved Kulturhistorisk museum har vi mange middelalderske horn i samlingen, men det finnes et kjent «huldrehorn» som ikke befinner seg på museet. I arkivet derimot, har vi et veldig fint og gammelt dokument som beskriver det.

Publisert 3. des. 2015 09:44

For noen uker siden fikk vi veldig hyggelig besøk av professor Einar Østmo her i arkivet. Han var på jakt etter informasjon og dokumentasjon om noen tyverier i 1910 - fra den gang Gabriel Gustafson var bestyrer ved Oldsaksamlingen (1901-1915).

Bildet kan inneholde: tekst, botanikk, anlegg, blomst.
Publisert 7. mai 2015 08:51

Den 8. mai 1945 mottok Universitetets Oldsaksamling telegrammer fra nordiske kolleger ved museer i Stockholm, København og Helsingfors med lykkeønskninger i anledning frigjøringen.

Publisert 1. jan. 2015 09:42

Arkeologiske utgravinger dokumenteres i dag, blant annet ved hjelp av digitale innmålinger (GiS), tegninger, prøveuttak og fotografier, men metode for dokumentasjon av arkeologiske utgravinger har endret seg drastisk fra den tidligste tiden da arkeologiske funn skulle leveres inn og faste kulturminner registreres, fra 1811 og frem til i dag.

Publisert 6. nov. 2014 11:44

Arkeologklubben ble stiftet på Haakon Sheteligs kontor i Bergen i 1911 med Anton Wilhelm Brøgger og Shetelig til stede. Tanken var å skape et «Norsk Arkeologisk Selskap», men når gode venner og kolleger møtes blir det ikke alltid like faglig orientert. Vi har trukket ut noen sitater fra protokollen som illustrerer stemningen på Arkeologklubbens møter.

Publisert 1. okt. 2014 21:00

Denne arkivtorsdagen ønsker vi å dele filmen Et fjelleventyr fra vassdragsundersøkelsene i Tokke i Telemark fra 1960. Filmen ble produsert av Norsk Dokumentarfilm, regi av Nils Müller, og var et samarbeid mellom Atlas Copco, Universitetets oldsaksamling og Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Bildet kan inneholde: lær, font, papirprodukt, papir, lommebok.
Publisert 7. aug. 2014 12:21

Kulturhistorisk museum er stolte over å kunne nominere to flotte kandidater til Norsk dokumentarv – UNESCOs Memory of the World Register!