Nettsider med emneord «Oluf Rygh»

Publisert 2. feb. 2017 10:14

På slutten av 1800-tallet ble det samlet inn en rekke kalkeringer og avtrykk av ulike typer kirkekunst, runer, minuskler, majuskler og figurer, mange utført i pappmasjé. I dag er disse samlet i to tre-kister i arkivet ved Kulturhistorisk museum.

Bildet kan inneholde: avispapir, tekst, avis, papir, papirprodukt.
Publisert 4. des. 2014 15:59

I siste nummer av Viking skriver Per Holck - Anatomisk avdeling, Universitetet i Oslo - om det som til nå har vært antatt å være Sigurd Jorsalfares hodeskalle. Arkivet ved KHM har kunnet bidra med utfyllende og ukjent informasjon i hans spennende detektivarbeid.