Nettsider med emneord «Osebergfunnet»

Publisert 8. aug. 2018 15:11

The Viking Ship Museum is a national symbol that houses what is probably Norway’s most important contribution to world cultural heritage: the ships and grave goods from the major ship burial sites at Oseberg and Gokstad, Tune and Borre. The iconic building was designed by Arnstein Arneberg, one of the most important Norwegian architects of the 20th Century.

Bildet kan inneholde: sittende.
Publisert 7. juli 2016 08:23

I arkivbloggen kjem vi stadig tilbake til Osebergfunnet, og det er mykje interessant å presentere frå dette funnet og det etterarbeide som har vorte gjort. Det var den dedikerte kunsthistorikaren Hans Ellefsen Dedekam som overtok handsaminga og gjorde dei omfattande forstudia av osebergtekstilene i 1916 etter at Gabriel Gustafson døyde i 1915.

Publisert 11. mars 2016 10:52

Den omfangsrike og unike dokumentasjonen fra utgravningen av Osebergskatten kan bli en del av UNESCOs Memory of the World!

Publisert 1. des. 2014 13:10

Gabriel Gustafsons og Haakon Sheteligs dagbøker og skissebøker frå utgravinga av Osebergfunnet (1904-1906) har, saman med 29 av 47 nominerte, blitt innlemma som ein del av Noregs dokumentarv 2014 - den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register!

Bildet kan inneholde: lær, font, papirprodukt, papir, lommebok.
Publisert 7. aug. 2014 12:21

Kulturhistorisk museum er stolte over å kunne nominere to flotte kandidater til Norsk dokumentarv – UNESCOs Memory of the World Register!