Nettsider med emneord «Osebergtekstilene»

Publisert 8. aug. 2018 15:11

The Viking Ship Museum is a national symbol that houses what is probably Norway’s most important contribution to world cultural heritage: the ships and grave goods from the major ship burial sites at Oseberg and Gokstad, Tune and Borre. The iconic building was designed by Arnstein Arneberg, one of the most important Norwegian architects of the 20th Century.

Publisert 29. juni 2018 10:47

Vikingskipshuset er et nasjonalt symbol og rommer Norges kanskje viktigste kulturarv; Skip og gravgaver fra de store skipsgravene Oseberg og Gokstad, Tune og Borre. Det ikoniske bygget er tegnet av en av 1900-tallets mest betydelige norske arkitekter – Arnstein Arneberg.

Publisert 7. juli 2016 08:23

I arkivbloggen kjem vi stadig tilbake til Osebergfunnet, og det er mykje interessant å presentere frå dette funnet og det etterarbeide som har vorte gjort. Det var den dedikerte kunsthistorikaren Hans Ellefsen Dedekam som overtok handsaminga og gjorde dei omfattande forstudia av osebergtekstilene i 1916 etter at Gabriel Gustafson døyde i 1915.