Personar med emneord «Understanding of Objects»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Vegard Vike Vike, Vegard Head Engineer - Archaeological conservation +47-95821322 v.a.vike@khm.uio.no Conservation, Understanding of Objects, Reconstruction, Viking Age, Middle Ages