Personar med emneord «Viking Age»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Jan Bill Bill, Jan Professor +47 22859556 +47 99887225 jan.bill@khm.uio.no Archeology, Viking Age
Bilete av Ann Zanette Tsigaridas Glørstad Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas Associate Professor +47 22851971 a.z.t.glorstad@khm.uio.no Archeology, Viking Age, Early Medieval Studies, Burial studies, Dress, Cultural transmission, Aesthetics and society
Bilete av Margrethe Havgar Havgar, Margrethe Doctoral Research Fellow - TexRec (+47) 94109987 margrethe.havgar(a)khm.uio.no Archaeology, Archaeological dissemination, Dissemination, Viking Age, Iron Age, Heritage
Bilete av Klaudia Dominika Karpinska Karpinska, Klaudia Dominika Doctoral Research Fellow +47 22859595 k.d.karpinska@khm.uio.no Arkeologi, Archaeology, Arkeozoologi, Archaeozoology, Vikingtid, Viking Age, Vikingtids graver, Viking Age Graves, Graver, Graves
Bilete av Klaudia Dominika Karpinska Karpinska, Klaudia Dominika Stipendiat +47 22859595 k.d.karpinska@khm.uio.no Arkeologi, Archaeology, Arkeozoologi, Archaeozoology, Vikingtid, Viking Age, Vikingtids graver, Viking Age Graves, Graver, Graves
McGraw, Jessica Leigh Project Manager j.l.mcgraw@khm.uio.no Archaeology, Iron Age, Settlement Archaeology, Viking Age, Urbanization, Crafts and Production, Insular metalwork, Viking Age Art styles
Bilete av Ellen Marie Næss Næss, Ellen Marie Lecturer +47 22135287 +47 99713602 e.m.nass@khm.uio.no Viking Age, Archaeology, Norse mythology, Exhibitions, Education
Bilete av Christian Løchsen Rødsrud Rødsrud, Christian Løchsen Adviser +47 22859408 +47 97641562 c.l.rodsrud@khm.uio.no Archeology, Iron Age, Pre-Roman Iron Age, Roman period, Migration period, Viking Age, Pottery, Tombs, Settlement traces, Marketplaces
Bilete av Magne Samdal Samdal, Magne Senior Engineer +47 22859378 magne.samdal@khm.uio.no Archeology, Iron Age, Viking Age, GIS
Bilete av Dagfinn Skre Skre, Dagfinn Professor +47 22859565 +47 93029716 dagfinn.skre@khm.uio.no Archeology, Viking Age
Bilete av Vegard Vike Vike, Vegard Head Engineer - Archaeological conservation +47-95821322 v.a.vike@khm.uio.no Conservation, Understanding of Objects, Reconstruction, Viking Age, Middle Ages
Bilete av Camilla Cecilie Wenn Wenn, Camilla Cecilie Adviser +47 22859435 +47 90404209 c.c.wenn@khm.uio.no Settlement Archaeology, Graves, iron production, tar production, cultivation, Iron Age, Viking Age, Turkey, Italy, Classical archaeology, Roman pottery, water management
Bilete av Hanne Lovise Aannestad Aannestad, Hanne Lovise Senior Engineer +47 22859980 h.l.aannestad@khm.uio.no Archaeology, Collection management, Viking Age