Nettsider med emneord «Vikingskipene»

Image may contain: Research, Chemical engineer, Scientific instrument, Engineering, Researcher.
Publisert 8. aug. 2018 15:11
Image may contain: Atmosphere, Sky, World, Building, Art.
Publisert 8. aug. 2018 15:11
Bildet kan inneholde: undersøkelser, kjemisk ingeniør, vitenskapelig instrument, ingeniør, forsker.
Publisert 29. juni 2018 10:36
Bildet kan inneholde: by, offentlig område, campus, menneskelig oppgjør, fotgjenger.
Publisert 29. juni 2018 10:34
Bildet kan inneholde: stemning, himmel, verden, bygning, kunst.
Publisert 29. juni 2018 10:34
Publisert 11. sep. 2015 14:09

Det er omlag 100 år siden arkitektkonkurransen for et museum på Bygdøy første gang ble utlyst – det skjedde i november 1913. Og hva passer vel bedre enn å presentere den forrige arkitektkonkurransen om et nytt vikingskipshus, nå som Statsbygg nylig har utlyst konkurranse for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.