Nettsider med emneord «kunstteknologi»

Publisert 13. feb. 2014 16:09
Publisert 9. nov. 2012 21:52

Vår fremste kilde er gjenstandene. Kunnskap er fremskaffet ved å undersøke de originale materialene. Erfaring er også høstet fra praktiske eksperimenter.

Publisert 9. nov. 2012 21:51

Vi skulle lage en rekonstruksjon som skulle stå i kirken mens det ble arbeidet for å bedre klima i kirken for originalen. 

Publisert 9. nov. 2012 21:51

Det var problemer med oppbevaringsforholdene i kirken. Skulpturen hadde gjennomgått flere behandlinger med kort mellomrom hos Riksantikvaren. Situasjonen var uakseptabel.

Publisert 11. sep. 2012 13:22