Nettsider med emneord «mellomalder»

Illustrasjon fra utstillingen: ufokusert figur sett gjennom en åpning
Publisert 18. apr. 2018 17:45

Dører og inngangar pirrar nysgjerrigheita vår. Kva finst på den andre sida? I denne utstillinga utforskar vi korleis portalar fungerer som overgangar mellom ulike verder. 

Publisert 9. nov. 2012 21:52

Vår fremste kjelde er gjenstandane. Kunnskap er skaffa fram ved å undersøkje dei originale materialane. Erfaring er også hausta frå praktiske eksperiment.

Publisert 9. nov. 2012 21:51

Vi skulle lage ein rekonstruksjon som skulle stå i kyrkja medan det blei arbeidd for å betre klimaet i kyrkja for originalen. 

Bildet kan inneholde: skulptur, stående, tinning, metall, statue.
Publisert 9. nov. 2012 21:51

Det var problem med oppbevaringsforholda i kyrkja. Skulpturen hadde gjennomgått fleire behandlingar med kort mellomrom hjå Riksantikvaren. Situasjonen var uakseptabel.