Nettsider med emneord «museum»

Publisert 8. aug. 2018 15:11

From the end of the 1990s and up until 2012, there were plans to locate the Viking ship collections and the museum’s other collections together in one large new cultural history museum in Bjørvika in the central part of eastern Oslo. These plans were shelved  after an international expert commission concluded in May 2012 that it would not be possible to move the ships and collections to Bjørvika without risking unacceptable damage. A new approach was adopted.

Bildet kan inneholde: løve, statue, skulptur, landemerke, steinkjerring.
Publisert 29. juni 2018 10:49

Frå slutten av 1990-talet og fram til 2012 var planane å samle vikingskipssamlingane og resten av museets samlingar i eit stor nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika, sentralt i Oslo aust. Etter at ein internasjonal ekspertkommisjon i mai 2012 konkluderte med at flytting av skip og samlingar til Bjørvika ikkje kunne gjennomførast utan risiko for uakseptable skader, blei planane lagt bort, og ei ny tilnærming tok form.

Publisert 28. mai 2015 14:37