English

Foto (FOTO)

Postadresse Postboks 6762 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Økern bygg næringspark
Kabelgaten 34
0580 Oslo
Stedkode 278514

Ansatte

Listen inneholder 4 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør 90681660 (mob) 004790681660 l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Grunnlovsjubileet, Fotograf, Dokumentasjon
Helgeland, Kirsten Jensen Overingeniør 41508006 (mob) k.j.helgeland@khm.uio.no Fotograf, Dokumentasjon
Holte, Ellen C. Overingeniør e.c.holte@khm.uio.no Fotograf, Dokumentasjon
Teigen, Mårten Overingeniør +47-90146729 marten.teigen@khm.uio.no UPS, Fotograf