Litt om arkeologi

Her kan du bli kjent med den nysgjerrige arkeologrotta Anne Stine.

Illustrasjon: © Kulturhistorisk museum, UiO/ Elisabeth J. Vogt