De gåtefulle damene i Oseberggraven

Sensommeren år 834 dør det to damer og de blir begravd i et vikingskip, men hvem var de?

Kopi av seng fra Oseberg

Kopi av seng fra Oseberggraven. © Kulturhistorisk museum, UiO/Kojan & Krogvold.

To damer i sin beste alder

Arkeologene har samarbeidet med andre eksperter for å finne ut mer om damene. De har studert kvinnenes skjeletter og funnet ut at den eldste var liten, tykk og krokrygget og nesten 80 år gammel da hun døde. Sannsynligvis fikk hun kreft og døde av det.  Den andre kvinnen var liten og spinkel og litt over 50 år. Ingen vet hva hun døde av.

Osebergkvinnenes knokler. 
© Kulturhistorisk museum, UiO

De gåtefulle damene

Det var veldig få som fikk en flotte graver som oseberggraven og derfor må damene i den ha vært veldig viktige og spesielle. Men var de to like viktige? Eller var den ene kanskje ofret for å følge den andre til dødsriket? Kanskje var de dronninger eller prestinner? Var de i slekt? Og hvor kom de fra? Kanskje har de til og med kommet fra et annet land? Arkeologene har fortsatt mye arbeid igjen å gjøre.

Mange hemmeligheter

De to kvinnene fra Osebergskipet skjuler fortsatt mange hemmeligheter. Hvem tror du de var?

 

Publisert 3. nov. 2014 21:42 - Sist endret 11. feb. 2016 13:17