Skoletilbud: 1.–4. trinn

Hva gjør kunsten til kunst? Museer stiller ut mye forskjellig, som malerier, skulpturer, videoer, hverdagsgjenstander, lyd – og til og med lukt. Av og til forteller gjenstandene en historie, noen ganger er de bare noe fint å se på.

Et gratis tilbud til barnehager og småskoletrinnet i ukene 18 og 19 i samarbeid med OsloMet.

Hvordan er det å leve som inuitt i Arktis – på Roald Amundsens tid og i dag? Bli antropologspire på Kulturhistorisk museum og finn ut!

Utstillingen «Kollaps» danner ramme om vårt nye omvisningstilbud om steinalder. Elevene får innblikk i hvordan det var å leve ved Oslofjorden i jegersteinalderen (eldre steinalder).

I Historisk museum finner du ekte mumiekister og mumier fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne mumier?

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir mange eksempler både fra historien og i dag.

Elevene får et møte med samisk kultur, historie og identitet i den spennende Arktis-utstillingen.