Skoletilbud: 1.–4. trinn

Hvordan er det å leve som inuitt i Arktis – på Roald Amundsens tid og i dag? Bli antropologspire på Kulturhistorisk museum og finn ut!

Utstillingen «Kollaps» danner ramme om vårt nye omvisningstilbud om steinalder. Elevene får innblikk i hvordan det var å leve ved Oslofjorden i jegersteinalderen (eldre steinalder).

I Historisk museum finner du ekte mumiekister og mumier fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne mumier?

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir mange eksempler både fra historien og i dag.

Elevene får et møte med samisk kultur, historie og identitet i den spennende Arktis-utstillingen.