Amerikas urfolk – samtid, fortid, identitet (2.–4. trinn)

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir mange eksempler både fra historien og i dag.

Kachina-figur fra Hopi, Nord-Amerika. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Ann Christine Eek

Elevene får kunnskaper om

  • Hva en urbefolkning er, og hvordan indianerne opplevde møter med kolonimakter og storsamfunn.
  • Hvordan naturgrunnlag ulike steder på det amerikanske kontinent legger rammer for urfolks kultur og levevis.
  • Hvordan amerikanske urfolk arbeider med å bevare og styrke egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner
  • Menneskerettigheter, urfolksrettigheter, naturressurser

Museumsbesøket

Elevene møter de opprinnelige innbyggerne i form av gjenstander, fotografier og fortellinger. Indianernes situasjon i dag vektlegges. Utstillingen fokuserer særlig på identitet og hvordan indianerne definerer seg selv. Vi inviterer elevene til å reflektere over hva det vil si å være urfolk i et moderne storsamfunn. Opplegget tilpasses det enkelte årstrinn, gjerne med eventyr og fortellinger knyttet til tema. Elevene kan også dra ut på en kunnskapsjakt i utstillingen.

Tips til forberedelse og etterarbeid

• Nettutstillingene

Så lenge sjamanene holder himmelen oppe

Santeria – Afrikanske guder i Havanas gater

Amerika – Samtid – Fortid – Identitet

Tilbudet kan kombineres med

Emneord: Verdens kulturelle mangfold
Publisert 14. okt. 2012 21:15 - Sist endret 9. apr. 2015 10:44