Bli med til steinalderen (2. - 4. trinn)

Utstillingen «Kollaps» danner ramme om vårt nye omvisningstilbud om steinalder. Elevene får innblikk i hvordan det var å leve ved Oslofjorden i jegersteinalderen (eldre steinalder).

Redskapene til pionerene som kom til Norge etter istiden. Foto: Kulturhistorisk museum / Kirsten Jensen Helgeland

Elevene får kunnskaper om:

  • De første mennesker i Norge for 12 000 år siden
  • Oslofjorden ved slutten av istiden - da alt var annerledes
  • De første modige pionerene ved iskanten
  • Dyr og mennesker - hva betydde reinsdyret?
  • Flinthuggerens verktøykasse - økser, piler og kniver
  • Nykommere fra øst - steinalderliv ved kyst, skog og fjell to tusen år etterpå
  • Skogen vokser til - nye trær, planter og dyr kommer til Norge
  • Ikke bare flint - nye teknikker, nye redskaper
  • Møt kvinnen fra Hummervikholmen: Hva forteller forskningen om kvinnen som levde for 8 000 år siden?

 

Museumsbesøket:

Elevene får et innblikk i hvordan folk levde, skaffet seg mat og lagde redskaper gjennom de tusener av år vi kaller steinalderen.
Elevene får praktiske oppgaver som skal løses løpet av omvisningen.

Tips til forberedelse og etterarbeid:

Å sette av litt tid til å forberede museumsbeøsk gjør ekskursjonen mer meningsfull og lærerik for elevene.

Elevene kan lese om de første menneskene som kom til Norge og livet i tidlig steinalder. De lærer om arkeologi og arkeologens arbeid. De kan se på et "gjenstandsarkiv" hvor de blir bedre kjent med gjenstandene folk brukte.

 

For mer informasjon, kontakt Katherine Elliott.

Emneord: Arkeologi og historie i Norge
Publisert 7. apr. 2017 10:36 - Sist endret 21. nov. 2017 14:11