Samer og urfolk nord i verden (2.–4. trinn)

Elevene får et møte ved samisk kultur, historie og identitet i den spennende Arktis-utstillingen.

Runebomme fra Finnmark, 1600-tallet. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Elevene får kunnskaper om

  • Sentrale trekk ved samisk kultur, næringsveier, historie og identitet
  • Mangfoldet i samfunnsformer og levevis nord for polarsirkelen
  • Inuitenes situasjon i Nord-Amerika og på Grønland
  • Hva som kjennetegner et urfolk
  • Hvordan mennesker tilpasser seg landskap og klima i nord

Museumsbesøket

I Arktis-utstillingen får elevene se og høre om klær, redskaper og kunsthåndverk fra samene, urfolk fra Sibir og inuitene.

En oppgave tilpasset klassetrinnet sender elevene ut på oppdagelsesferd i utstillingen.

Vi samtaler om viktige symbolske gjenstander som kofte, lavvo og det samiske flagget.

Elevene får også sitte ned og oppleve samisk kultur gjennom en myte eller et sagn.

Tips til forberedelse og etterarbeid

Emneord: Verdens kulturelle mangfold
Publisert 19. sep. 2012 23:02 - Sist endret 26. mars 2015 10:43