5.–7. trinn

Et spesialtilbud vinteren 2019.

Fra 6. februar til 12. mars elevene lære om hvordan middelalderens håndverkere skapte fargerike skulpturer og selv prøve ut gamle teknikker. Studenter i kunst og håndverk fra OsloMet vil veilede elevene og vise vår nye utstilling Forvandling .

Hva skjedde i overgangen fra vikingtid til middelalder? Hva finnes igjen fra middelalderen idag?  

Historisk museum er fylt av farger og design fra hele verden og fra alle tider. Kom, opplev og skap!

I Historisk museum finner du ekte mumiekister og mumier fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne mumier?

Arkeologi handler om fortidens mennesker og de sporene de har etterlatt seg. Dette opplegget gir en mulighet til å stille spørsmål og diskutere alt elevene lurer på om vikingtid og arkeologi.

I Historisk museum finner du masker fra alle verdensdeler. Men hvorfor har mennesker noen ganger behov for å ta på seg et annet ansikt?

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir eksempler fra historien og i dag.

Greske byster og romerske lamper gir elevene anledning til å komme nær arven fra antikken og dens betydning for dagens samfunn.