5.–7. trinn

Vikingene er tilbake i Historisk museum! I vår nye utstilling Vikingr forteller ekte gjenstander historier om reiser, rikdom og kulturkontakt.  

Forvandling: Ny, utvidet utstilling fra 31. januar 2019

Hva skjedde i overgangen fra vikingtid til middelalder? I løpet av middelalderen opplevde Norge en storhetstid, men også nedgangstider etter svartedauden. Hva finnes igjen fra middelalderen idag?  

Historisk museum er fylt av farger og design fra hele verden og fra alle tider. Kom, opplev og skap!

I Historisk museum finner du ekte mumiekister og mumier fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne mumier?

I Historisk museum finner du masker fra alle verdensdeler. Men hvorfor har mennesker noen ganger behov for å ta på seg et annet ansikt?

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir eksempler fra historien og i dag.