5.–7. trinn

Hva skjedde i overgangen fra vikingtid til middelalder? I løpet av middelalderen opplevde Norge en storhetstid, men også nedgangstider etter svartedauden. Hva finnes igjen fra middelalderen idag?  

Bildet kan inneholde: Produkt, Sverd.

Vikingene er tilbake i Historisk museum! I vår nye utstilling Vikingr forteller ekte gjenstander historier om reiser, rikdom og kulturkontakt.  

Merk at utstillingen må holde stengt pga. bygningsrenovering 16. - 30. september (med forbehold).

I Historisk museum finner du ekte mumiekister og mumier fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne mumier?

I Historisk museum finner du masker fra alle verdensdeler. Men hvorfor har mennesker noen ganger behov for å ta på seg et annet ansikt?

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir eksempler fra historien og i dag.