Blant grekere og romere – et innblikk i antikkens verden (5.–7. trinn)

Greske byster og romerske lamper gir elevene anledning til å komme nær arven fra antikken og dens betydning for dagens samfunn.

Romersk byste funnet i Palestina. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Elevene får kunnskaper om

  • Greske og romerske samfunn i antikken
  • Arkeologiske funn som kilde til kunnskap om fortidens kulturer
  • Hvordan denne historiske perioden har vært med på å forme samfunnet vårt slik det er i dag
  • Kunst- og håndverkstradisjoner fra antikken

Museumsbesøket

Som byens eneste museum kan vi invitere elevene til en utsøkt, liten utstilling av greske, etruskiske og romerske gjenstander. Vasemalerier forteller om hverdag, idrett og fest i oldtidens Athen. Dekorerte keramikk- og metallgjenstander gir et innblikk i de mystiske etruskernes verden, mens glass, oljelamper og marmorhoder fra Romerriket gir oss kunnskap om både keiseres og barns dagligliv.

Til slutt får elevene undersøke samlingen på egen hånd ved hjelp av oppgaver tilpasset museumsbesøket.
Alternativt kan elevene gjøre skisser/studietegninger av gjenstander, figurer eller ornamenter i ustillingen.

Vi anbefaler at elevene har begynt å arbeide med antikken på skolen før museumsbesøket.

Tips til forberedelse og etterarbeid

• Finn bilder av greske vaser, gudinnen Nike og romerske oljelamper på Internett (Kommer)
Nettutstillingen: Dødskult i antikken

Tilbudet kan kombineres med

Liv og død langs Nilen – Guder og mennesker i Det gamle Egypt

 

Emneord: Antikken og Det gamle Egypt
Publisert 14. okt. 2012 21:24 - Sist endret 26. mars 2015 10:47