Liv og død langs Nilen – guder og mennesker i Det gamle Egypt (5.–7. trinn)

I Historisk museum finner du ekte mumiekister og mumier fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne mumier? 

Mumiekisten til Dismutenibtes, ca. 700 f. Kr. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Lill-Ann Chepstow-Lusty og Ellen Holte

Elevene får kunnskaper om

• Naturgrunnlag og samfunnsdannelse i en tidlig elvekultur
• Mumiekister og mumier som kilder til informasjon om livet i Det gamle Egypt
• Hva menneskene i Det gamle Egypt tenkte om livet og døden og hvordan dette kom til uttrykk i begravelsestradisjoner
• Myter og fortellinger om guder og faraoer

Museumsbesøket

Reisen gjennom elvelandet Egypt starter på Nilens østbredd, hvor egypterne hadde sine landsbyer. Her blir elevene kjent med Solguden Ra og en prest ved solgudens tempel. Elevene krysser så Nilen over til vestbredden der de døde ble begravet. Her ser vi på museets utstilling av gravmateriale og mumier.

Hvorfor ønsket de gamle egypterne å bli mumifisert? Vi samtaler om hvordan det har seg at disse tørkede kroppene er bevart og befinner seg i vårt museum i dag. Elevene får lukte på tjære og harpiks og bli kjent med de ulike materialene som ble brukt i prosessen. Elevene kan også gå på skattejakt i utstillingen ved hjelp av illustrasjoner på mumiekistene.

Tilbudet kan også tilpasses andre trinn som arbeider med Egypt.

Tips til forberedelse og etterarbeid

Fakta om opplegget

  • Trinn: 5–7. trinn
  • Fag: Samfunnsfag og RLE
  • Varighet: 60 minutter
  • Sted: Historisk museum

Bestill dette opplegget

Kontakt

omvisning@khm.uio.no

Emneord: Antikken og Det gamle Egypt
Publisert 26. okt. 2012 13:51 - Sist endret 20. nov. 2019 22:27