Middelalderen (5.–7. trinn)

Hva skjedde i overgangen fra vikingtid til middelalder? Hva finnes igjen fra middelalderen idag?  

Detalj av stavkirkeportal fra Hyllestad. Smeden Regin smir et sverd til Sigurd, som siden bruker dette til å drepe dragen Fåvne. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Eirik Irgens Johnsen

Elevene får kunnskaper om:

  • Hva er forskjellen mellom vikingtiden og middelalderen?
  • Kristendom, statsmakt og bydannelse
  • Kilder: Hva har vi igjen fra middelalderen?
  • Stavkirker og kirkekunst
  • Svartedauen og nedgangstiden
  • Middelalderens slutt og reformasjonen

Museumsbesøket:

Med utgangspunkt i Dynnasteinen og Hylestadportalen snakker vi om overgangen fra vikingtid til middelalder. Hva er igjen fra middelalderen? Vi studerer stavkirkeportaler og vakre kirkefunn, men også gjenstander fra hverdagen i de norske middelalderbyene. Til slutt tar vi en shoppingtur i middelalderbyen.

Emneord: Arkeologi og historie i Norge
Publisert 30. okt. 2012 13:04 - Sist endret 21. nov. 2017 14:16