Ungdomstrinnet

Hvordan oppstod ideen om å betale varer, lønn og skatt med små, runde metallstykker? Myntenes historie er over 2 500 år gammel, men går den nå mot slutten? Mens bruk av fysiske penger kan vise seg å være en avgrenset episode i historien, ser ikke gull ut til å miste sin makt over oss.

Et norgesbesøk bør inneholde en tur til de verdenskjente skipsfunnene på Vikingskipshuset. Dette tilbudet gjør museumsbesøket mer levende.

Vikingtiden er en spennede og dynamisk historisk periode. Hvordan var livet dengang og hvordan kan vi vite noe om det nå?

I Historisk museum finner du ekte mumier og mumiekister fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne egentlig mumier?

Historisk museum er fylt av farger og design fra hele verden og fra alle tider. Kom, opplev og skap!

I Historisk museum finner du masker fra alle verdensdeler. Men hvorfor har mennesker noen ganger behov for å ta på seg et annet ansikt?

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir eksempler både fra historien og i dag.