Ungdomstrinnet

Film om vikingene vist i taket.

Gjennom en samling sosialt engasjerte verk utforsker vi kolonitid, trekanthandel og spor i dagens samfunn – både lokalt og globalt. Utstillingen viser samtidskunst fra kunstnere med tilknytning til Karibien.

Hvordan oppstod ideen om å betale varer, lønn og skatt med små, runde metallstykker? Myntenes historie er over 2 500 år gammel, men går den nå mot slutten? Mens bruk av fysiske penger kan vise seg å være en avgrenset episode i historien, ser ikke gull ut til å miste sin makt over oss.

I Historisk museum finner du ekte mumier og mumiekister fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne egentlig mumier?

I Historisk museum finner du masker fra alle verdensdeler. Men hvorfor har mennesker noen ganger behov for å ta på seg et annet ansikt?

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir eksempler både fra historien og i dag.