Ungdomstrinnet

Film om vikingene vist i taket.

Gjennom en samling sosialt engasjerte verk utforsker vi kolonitid, trekanthandel og spor i dagens samfunn – både lokalt og globalt. Utstillingen viser samtidskunst fra kunstnere med tilknytning til Karibien.

Hvordan oppstod ideen om å betale varer, lønn og skatt med små, runde metallstykker? Myntenes historie er over 2 500 år gammel, men går den nå mot slutten? Mens bruk av fysiske penger kan vise seg å være en avgrenset episode i historien, ser ikke gull ut til å miste sin makt over oss.

I Historisk museum finner du ekte mumier og mumiekister fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne egentlig mumier?

Historisk museum er fylt av farger og design fra hele verden og fra alle tider. Kom, opplev og skap!

I Historisk museum finner du masker fra alle verdensdeler. Men hvorfor har mennesker noen ganger behov for å ta på seg et annet ansikt?

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir eksempler både fra historien og i dag.